Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 6. – 10. marts

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 6.marts
Ziņu iesniegšana (L.Ivanovai) par klašu komandām (dalībnieki, kapteinis, komandas nosaukums) 10.-12.klašu konkursam “Erudīts 2017”
10.-12.klašu konkursa “Erudīts 2017 uzdevumu iesūtīšana (lana.ivanova@png.edu.lv)
 
Otrdiena, 7.marts
9.25-10.10 (ar atb. pasāk. 9.25-10.40) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasēm: 6.a klasei – 216.kab. (darba vad. M.Skrabutena), 6.b klasei – 309.kab. (darba vad. I.Ozoliņa), 6.a klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 19.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.30 MP sanāksme 20.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 8.marts
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme Sociālajā dienestā (S.Fjodorova, Dz.Vanaga, I.Luksa)
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
 
Ceturtdiena, 9.marts
līdz plkst.16.00 II semestra starpvērtējumu izlikšana 4.-11.klasei
16.15 Konkurss “Erudīts” 10. – 12.klasei svinību zālē
Matemātikas valsts olimpiādes 3.posms 9. – 12.klasēm (piedalās E.Mahliņeca, S.Djubina, V.Miķelsone)
 
Piektdiena, 10.marts
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
13.00 Konkurss “Erudīts” 3. – 4.klasēm svinību zālē
II semestra starpliecību izsniegšana 4.-11.klasei
17.00 Modes nedēļas noslēguma pasākums 5.-12.klasēm svinību zālē
Dambretes Sadraudzības turnīrs Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (izbraukšana 14.30)
7.-9.klašu deju kolektīvu sadancis Skrīveros (izbraukšana 14.30)
Skolēnu ziemas čempionāts slēpošanā Siguldā
Matemātikas valsts olimpiādes 3.posms 9. – 12.klasēm Rīgā (piedalās E.Mahliņeca, S.Djubina, V.Miķelsone)
 
6. – 10.03. Modes nedēļa
6. – 10.03. Tematiskā izstāde “Skaistums izglābj pasauli!”
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
Līdz 31.03. Literāras jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis”
11.03. Jaunsardzes mācību pārgājiens 

No 6.marta ir spēkā jauns stundu saraksts

Ar 6.martu stājas spēkā jauns stundu saraksts:
Stundu saraksts 1.-4.klasēm no 06.03.2017.
Stundu saraksts 5.-12.klasēm no 06.03.2017.