Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 27. februāris – 3.marts

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 27.februāris
11.05 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
9.00-11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei 104.kab.(piedalās M.Langenfelde, V.Nikaļuka)
 
Otrdiena, 28.februāris
9.30-10.20 (ar atb. pasāk. 9.25-11.05) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasēm: 6.a klasei – 215.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.b klasei – 312.kab. (darba vad. A.Lasmane), 6.a klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 216.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 207.kab.
18.00 Skolas padomes sēde 201.kab.
 
Trešdiena, 1.marts
9.30-10.10 (ar atb. pasāk. 9.30-10.45) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 3.klasēm: 3.a klasei – 112.kab. (darba vad. I.Baginska), 3.b klasei – 117.kab. (darba vad. S.Fišmeistare), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 306.kab. (darba vad. O.Krasutina)
Vokālās mūzikas konkursa “Balsis 2017” 2.kārta Jēkabpils 3.vidusskolā (piedalās sākumskolas ansamblis)
 
Ceturtdiena, 2.marts
 
Piektdiena, 3.marts
2.mācību stundas laikā Draudzīgas skolas akcija “Iespējamā misija” 5. – 9.klasei
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
15.00 Šaha Draudzības turnīrs 211.kab.
 
27.02. – 3.03. Tematiskā izstāde “Profesiju daudzveidība”
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
Līdz 31.03. Literāras jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis”

Skolēnu mācību uzņēmumi Jēkabpils SMU reģionālajā gadatirgū

smu

Šī 17. gada februārī Jēkabpilī notika SMU reģionālais gadatirgus. Tajā piedalījās arī mūsu skolas mācību uzņēmums “Liesma2”. Meitenes ar savu preci ieguva videi draudzīga produkta nomināciju.

Apsveicam!

SMU konsultants Mārīte Skrabutena

“Eksakto zinātņu dienā 2017”

exsaktais

Līdz 5. martam jebkuram Latvijas 10.-12. klašu skolēnam ir iespēja izveidot komandu un cīnīties par vietu finālā 8. aprīlī, kur klātienē varēs veikt uzdevumus, kas saistīti ar matemātiku, dabaszinātnēm un datoriku, un cīnīties par balvām.

“Eksakto zinātņu dienas 2017” laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar Latvijas Universitātes (LU) fakultātēm un tajās apgūstamajām zinībām no studentu skatu punkta, apmeklēt Fizikas un matemātikas fakultātes ēku, kā arī LU Torņakalna Dabaszinātņu akadēmisko centru DAC, kurā atrodas Bioloģijas, Ķīmijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes. Katrā no fakultātēm tās studenti būs sagatavojuši interesantus un atraktīvus uzdevumus, kas atspoguļo dažādas fakultātē apgūstamās tēmas. Plānots, ka finālā piedalīsies 18 komandas no visas Latvijas.

Lai piedalītos “Eksakto zinātņu dienā 2017”:

· jāizveido piecu vidusskolas skolēnu komanda;

· līdz 5. martam jāaizpilda pieteikuma anketa;

· no 6. līdz 30. martam jāiesūta mājasdarbs, kas parāda komandas izpratni par mājasdarba tēmu. Tas var būt video, plakāts, eseja, dzejolis, komikss vai cita formāta radošs darbs. Tēma tiks izsludināta 6. martā.

· labākajām komandām jāierodas pasākuma finālā 8. aprīlī.

Iepriekšējos gados, veicot uzdevumus, skolēni ir mēģinājuši pēc atmiņas salikt tastatūras taustiņus pareizajās vietās, nosaukt ķīmijas laboratorijas traukus un veikt eksperimentus, secēt un atzīmēt daļas zivīm un citām dzīvnieku daļām, kā arī iemēģināja roku pie strotoskopa un būvēja paši savu elektrodzinēju.

Pasākumu rīko LU Ķīmijas, Fizikas un matemātikas, Datorikas, Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāšu studentu pašpārvaldes sadarbībā ar LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centru.

Plašāks pasākuma apraksts atrodams nolikumā.

Pasākumam ir arī reklāmas video.

Latvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs”

studenta_kurpesLatvijas Universitātes ikgadējais pasākums „Studenta kurpēs” 2017. gadā notiks no 3. līdz 7. aprīlim.

Pasākums ir domāts vidusskolēniem. Tā laikā viņiem vienu dienu tiek dota iespēja iejusties „studenta ādā” un piedalīties studiju procesā Latvijas Universitātē. Tā ir iespēja piedalīties  lekcijās, semināros, laboratorijas un praktiskajos darbos, kā arī iepazīties ar Universitātes studiju programmām, to saturu un studiju procesu, kas palīdzētu pieņemt motivētu lēmumu tālākās izglītības izvēlē. Lai vēlāk jau veiksmīgi adaptētos studiju vidē, pasākuma gaitā skolēniem būs iespēja iepazīties gan ar studēšanas procesam nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, gan pasniedzējiem, gan fakultātes bibliotēku un citām mācību telpām. Piedalīšanās šajā pasākumā nozīmē iepazīties arī ar citiem studentu dzīves būtiskiem aspektiem, piemēram, dzīvošanu dienesta viesnīcās, darbību pašpārvaldēs un pašdarbības kolektīvos, kā arī citām dažādām aktivitātēm, par kurām students varēs pastāstīt no sava skatu punkta. Tāpat tā ir iespēja izzināt tieši no studentiem, ko nozīmē studijas konkrētajā programmā, kas tajās ir svarīgākais un kādas papildu iespējas tās sniedz.

 Studenta vai skolēna reģistrācija pasākuma „Studenta kurpēs” modulī

 Skolēniem