Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas ceturtdien, 23.02.2017.

1.-4.klase
1. 1.b Latviešu valoda (vada sk. S.Meldere) 117.kab.
2. 1.b Mūzika (vada sk. E.Freimane) 306.kab.
3. 1.b Latviešu valoda (vada sk. I.Reitere) 117.kab.
4. 1.b Audzin. stunda (vada sk. S.Fjodorova) 117.kab.

9.30 – 10.10 (ar atbalsta pasākumiem – līdz 10.45) valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs ar kombinētu saturu (latviešu valodā) 3.klasēm:
• 3.a klasei 112.kab. (darba vad. I.Baginska),
• 3.b klasei – 118.kab. (darba vad. S.Fišmeistare),
• 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 216.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)

5.-12.klase
1. 7.b Audzin. stunda (patst. darbu vada sk. E.Valdberga) 201.kab.
1. 9.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. I.Briede) 215.kab.
2. 7.b Matemātika (patst. darbu vada sk. E.Valdberga) 201.kab.
2. 8.b Latvijas vēsture (patst. darbu vada sk. I.Ņikiforova) 215.kab.
5. 10. Latvijas un pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. I.Bicāla) 215.kab.
6. 6.b Pasaules vēsture (patst. darbu vada sk. R.Jakovļeva) 215.kab.