Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Izmaiņas ceturtdien, 16.02.2017.

1.-4.klase
1. 1.a Matemātika 113.kab.
3. 1.a Latviešu valoda 113.kab.
2. 2.b Latviešu valoda 116.kab.
4. 1.a Angļu valoda 309.kab.
5. 2.a Angļu valoda 310.kab.
5. 1.b Matemātika 117.kab.
6. 4.b nenotiek

5.-12.klase
1. 11. Matemātika 213.kab.
1. 6.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
2. 5.a Matemātika 213.kab.
2. 8.a Mājturība un tehnoloģijas 25./27.kab.
2. 7.a Vizuālā māksla 204.kab.
3. 6.b Audzin. stunda 104.kab.
3. 7.a Pasaules vēsture 215.kab.
4. 12. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
4. 8.b Sociālās zinības 216.kab.
4. 10. Bioloģija (patst. darbu vada sk. I.Seipule) 201.kab.
5. 7.a Bioloģija (patst. darbu vadsa sk. R.Jakovļeva) 201.kab.
5. 5.b Angļu valoda 310.kab.
5. 6.b Angļu valoda 309.kab.
5. 7.b Bioloģija (patst. darbu vada sk. I.Seipule) 201.kab.
6. 7.b Angļu valoda 309.kab.
6. 5.a Vizuālā māksla 204.kab.
6. 8.a Angļu valoda 310.kab.
6. 7.a Audzin. stunda 27.kab.
6. 6.a nenotiek
7. 11. Tehniskā grafika 25.kab.
7. 12. Latvijas un pasaules vēsture 215.kab.
7. 9.b Bioloģija (patst. darbs mājās)
8. 12. nenotiek
8. 11. Bioloģija (patst. darbs mājās)
2. un 3.mācību stundas laikā (80 min.) VISC integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei:
• 9.a klasei 309.kab. (vada sk. I.Ozoliņa),
• 9.b klasei 216.kab. (vada sk. M.Skrabutena)