Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 13. – 17. februāris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 13.februāris
4. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei 104.kab.
No 10.20 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.b klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 316. kab., darba vadītājs L.Avotiņa, vērtētājs S.Stučka
Darbu iesniegšana konkursam „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi”
Starptautiskā Pasaules radio diena
 
Otrdiena, 14.februāris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Skolēnu skatuves runas un mazās formas uzvedumu konkurss Pļaviņu mūzikas skolā (piedalās R.Striķis, M.Ozolina, A.Rudzīte, K.A. Avotiņa, A.Bērziņa, V.Kaugere, M.Āboliņš, E.Lazdiņa, S.Lindenberga, A.Leitlants, K.Lindenberga, S.Eglītis, R.Ruciņš – Vējiņš, E.Kaņepēja, R.L.Upeniece, V.S.Mateša, V.Adamoviča, A.Bite, P.Lamberga, S.Djubina)
15.30 Klašu audzinātāju metodiskās komisijas sanāksme 209.kab.
 
Trešdiena, 15.februāris
Ēnu diena
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
Kursi “Pozitīvas attieksmes mācīšana izglītības iestādē” PII “Jumītis” (S.Fjodorova, I.Baginska, G.Mozga, A.Lindenberga)
 
 
Ceturtdiena, 16.februāris
2. un 3.mācību stundas laikā (80 min.) VISC integrēts diagnosticējošais darbs dabaszinātnēs 9.klasei: 9.a klasei 309.kab. (vada sk. I.Ozoliņa), 9.b klasei 216.kab. (vada sk. M.Skrabutena)
10.00 Starpinstitucionālā sanāksme (Dz.Vanaga, S.Fjodorova)
Aizkraukles novada Sporta skolas reģionālās skolu sacensības tautas bumbā zēniem un meitenēm (2005.g. dzimušiem un jaunākiem)
 
Piektdiena, 17.februāris
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference svinību zālē (piedalās 10., 11.klašu skolēni)
9.00 – 14.00 (izbraukšana uz Koknesi 8.15) starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 5.-8. Klasei (piedalās: L.Lukss, R.Kaņepējs, J.Marcinkevičs, U.Ivanova, M.Briežkalns, A.Kaugers, G.Eizāns, J.Smilgājs, A.Daugavietis, A.Žukova, K.Ostrovskis, A.Rāviņš, L.E.Pitjukeviča, D.Loseva, G.Elīte, S.Balode, R.Jankuns) I.Gaiša Kokneses vidusskolā
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 10., 9.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 Leļļu teātra “Tims” izrāde “Skursteņslauķi”  1.-4.kl.skolēniem
17.00 7.-9.kl. un 10.-12.kl. deju kolektīvu sadancis “Danči Daugavas krastā”
SMU dalība tirdziņā Jēkabpilī T/C “Sēlija”
VISC organizētais angļu valodas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (V.Mičule)
Jauniešu diskusija – ANO modelēšanas spēles sagatavošanās pasākums Zviedrijas vēstniecībā Rīgā (piedalās: G.Kapteinis, L.Kiopa, A.Hermanis)
Silto džemperu diena
 
9. – 13.01. Tematiskā izstāde “Aktuālais Ekoskolā”
Līdz 17.02. Dzimtās valodas dienai veltīto plakātu iesniegšana 311.kab.
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. kārta
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”
Līdz 31.03. Literāras jaunrades darbu iesniegšana publicēšanai skolas literārajā žurnālā “Solis” 

Kokneses, Pļaviņu, Madonas un Skrīveru starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju (ar izvēli tekstila tehnoloģijas un ar izvēli koka un metālā tehnoloģijas) konkurss “Karnevāla maskas”

maskaMūsu  skolā norisinājās starpnovadu Mājturības un tehnoloģiju konkurss “Karnevāla maskas”. Uzdevums bija, pēc paša dalībnieka izvēles izveidot masku. Izdomas dalībniekiem netrūka, maskas tika izgatavotas gan no papīra, gan no līmes un dažādiem materiāliem.

Man vislabāk patika tas, ka dalībnieki bija tik ļoti visu izdomājuši, kad nevarēja atrast divas vienādas maskas.  Uzskatu, ka šī bija ļoti noderīga pieredze un ceru, ka nākamgad atkal varēšu piedalīties šajā aizraujošā konkursā. Lai gan pašam sava maska nelikās tā skaistākā, ieguvu pirmo vietu savā grupā. Otrā grupā trešos vietu ieguva Artis Lakstīgala un Miks Kļaviņš no desmitās klases un Aivars Skābarnieks no astotās klases atzinības rakstu.

Nu jau trešo gadu pēc kārtas tiek rīkots starpnovadu mājturības konkurss, kurā skolēni var parādīt savas prasmes un iemaņas radošu uzdevumu pildīšanā.

 “Karnevālā maskas” rezultāti Meitenes

Vieta Vārds Uzvārds Skola
1. Marija Mežāne Kalsnavas
1. Dita Grundspeņķe Kokneses
2. Gita Lejimpa Bebru
2. Sigita Brunova Bebru
3. Dinija Pūpola Skrīveru
3. Anete Zirnīte Skrīveru

Zēni

Vieta Vārds Uzvārds Skolas
1. Andis Daugavietis Pļaviņu
1. Kristiāns Ornicāns Kokneses
2. Rinalds Rozenbergs Kalsnavas
2. Artūrs Kokins Bebru
3. Artis Lakstigala Pļaviņu
3. Miks Kļaviņš Pļaviņu

 Konkursa “Karnevāla maskas” dalībnieks Andis Daugavietis 7. b. klase

Valodas vingrotava Spēle 5.–12. klašu skolēniem

vingrotava