Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 6. – 10. februāris

Projektu nedēļa “Mana skola un mana pilsēta laiku lokos“
Papildu brīvdienas 1.klases skolēniem

 
Pirmdiena, 6.februāris
Līdz 17.00 projektu nedēļas plānojumu (veidlapa – kārtības 1.pielikumā) iesniegšana direktora vietniecei I.Seipulei (elektroniski)
 
Otrdiena, 7.februāris
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde ķīmijā 9.-12.klasei (piedalās: M.Ķirsis, K.Davidova, L.Lauva) 20.kab.
No 9.00 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 6.a klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 312.kab., darba vad. A.Lasmane, vērtētājs L.Avotiņa
Swedbank praktisko mācībstundu programma “Dzīvei gatavs” 11.klasē
14.00 11.klašu skolēnu ZPD aizstāvēšana sekcijās
Dabaszinātņu sekcija 201. kabinetā (D.Gabranova, A.Žmurova, V.Maruščaka, D.Jerofejevs, Dz.Kalniņš, G.Kapteinis, R.Vanaga)
Humanitāro zinātņu sekcija 310. kabinetā (Dž.Nikaļuka, O.Krists, B.Matuka, Z.Orlovska, V.Grigorjeva, P.Sondore)
Sociālo zinātņu sekcija 215.kab. (I.Babaks, G.Bizūns, D.Bušmanis, E.Lūciņš, K.Mežmalis, R.Milsons)
 
Trešdiena, 8.februāris
13.00 Skatuves runas konkursa dalībnieku skolas atlases kārta svinību zālē
Līdz plkst.15.00 iesnieguma par piedalīšanos Ēnu dienā iesniegšana 312.kab.
 
Ceturtdiena, 9.februāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde angļu valodā 8. un 9.klasei (piedalās: K.K.Kuciņš, G.Elīte, H.Mickevičs, L.Čepule, E.Mahliņeca, R.Ruciņš-Vējiņš, R.Paļuga, A.Kapteine) I.Gaiša Kokneses vidusskolā (izbraukšana no skolas uz Koknesi – 8.15)
No 9.00 Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs 3.ab klasei latviešu valodā (mutvārdu daļa) 112. un 118.kab. – darba vad. I.Baginska (3.a) un S.Fišmeistare (3.b), vērtētāji I.Reitere (3.a) un K.Balode (3.b)
 
Piektdiena, 10.februāris
Skolēnu ziemas čempionāts slēpošanā Siguldā
Projektu darbu prezentēšana svinību zālē (klases prezentācijas ilgums līdz 5 – 7 min.):
no 9.00 – 2.ab, 3.ab, 4.ab klases
no 10.00 – 5.ab, 6.ab, 7.ab, 8.ab
no 11.15 – 9.ab, 10., 11., 12.
Žūrijas komisija: I.Seipule, L.Ivanova, Dz.Vanaga, I.Zlaugotne
 
6.-13.02. Valentīndienas pasts
6.-13.02. Radošo darbu konkursa “Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” izstāde skolā
6.-13.02.  Tematiskā izstāde “Pa pasauli lido mīlestība…”
7. – 9.02. Skolas tautas bumbas turnīrs 2. – 5. klasēm
Līdz 10.02. Darbu sagatavošana un iesūtīšana rakstnieka Jāņa Jaunsudrabiņa 140. jubilejai veltītajam pārspriedumu, literāro un pētniecisko darbu konkursam
11.02. Jaunsardzes mācību pārgājiens
11. – 12.02. Latvijas čempionāts distanču slēpošanā sporta bāzē “Mailes”
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. kārta
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”

12.klašu skolēniem 2017.gada 17.februārī Atvērto durvju diena koledžā

JAK_atverto_durvju_2017_150x112mm_skatit2

Aicinām pieteikties semināram “Beta”

VISC 2017.gada 18.februārī Latvijas Universitātes Datorikas fakultātē (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) organizē semināru, kurā jaunieši lekcijās un praktiskajās nodarbībās tiks iepazīstināti ar lielajiem datiem un modernajām datu bāzēm, atvērtajiem datiem un semantisko tīmekli, kā arī – uzzinās par sensoru programmēšanu un prototipēšanu, interneta serveri un citām aktualitātēm datorikā. Seminārs plānots no pulksten 11.00 līdz 16.00.
Semināram aicināti pieteikties 10.-12.klašu izglītojamie līdz 2017.gada 9.februārim, aizpildot anketu.
>> Lasīt vairāk.