Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 30. janvāris – 4. februāris

Skolā dežūrē 11. klase

 
Pirmdiena, 30.janvāris
9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klasei (Piedalās: V.Nikaļuka, K.Priede, L.E.Pitjukeviča, K.Davidova, A.Kapteine, L.Liepiņa) 207.kab.
11.05 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
 
Otrdiena, 31.janvāris
9.20 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
12. klases Žetona vakara priekšnesuma ģenerālmēģinājums svinību zālē
 
Trešdiena, 1.februāris
10.00-13.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde ekonomikā 10.-12.klasei (tiešsaistē) (piedalās: K.Činka, G.Kapteinis, R.Milsons, Dž.Nikaļuka, L.Lakstīgala) 20.kab.
11.05 Skolēnu parlamenta sanāksme svinību zālē
No 12.00 Dalība darba grupā par valsts pārbaudes darbu veidošanu VISC Rīgā (I.Seipule)
 
Ceturtdiena, 2.februāris
 
 
Piektdiena, 3.februāris
9.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 9.-12.klasei
(piedalās: M.Ķirsis, E.Mahliņeca, K.Davidova, R.Paļuga, S.Djubina, A.Bērziņa, L.Janoviča, V.Adamoviča, R.Milsons, G.Kapteinis, K.Činka, L.Lakstīgala, R.Andersons)  ) 207., 214.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.20 Atbalsta personāla sanāksme 102.kab.
11.klašu ZPD prezentāciju iesniegšana I.Krastiņai 215.kab.
Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls Ērgļos
 
Sestdiena, 4.februāris
9.00 Absolventu kausa 41. izcīņas sacensības basketbolā sporta zālē
18.00 Žetona vakars svinību zālē
 
Līdz  31.01. Pieteikumu sagatavošana dalībai starptautiskajā ANO simulācijas spēlē Ukrainā UNESCO ASP ietvaros
Līdz 1.02. Darbu apkopošana un iesniegšana starptautiskajam radošo darbu konkursam “Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem”
30.01. – 03.02.  A. Grīvnieka kausa izcīņas turnīrs 100 basketbola soda metienos
30.01. – 03.02.  Skolas sacensības slēpošanā
30.01. – 03.02.  Tematiskā izstāde “Absolventiem pa pēdām…”
30.01. – 03.02. Tēmu izvēle projektu nedēļai (saraksts atzīmēšanai -2.stāva foajē)
Līdz 4.02. “Draudzīgā aicinājuma” akcija
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. kārta
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”