Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 23. – 27. janvāris

Skolā dežūrē 7.b  klase

Pirmdiena, 23.janvāris
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 104.kab.
Seminārs, apmācība “Personības izaugsmes un psiholoģiskās konsultēšanas trenings” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)

Otrdiena, 24.janvāris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
Pēc 7.mācību stundas Metodiska nodarbība visiem skolas skolotājiem “Kas mums būtu jāzina par mūsdienu bērniem un jauniešiem? «Millenium» paaudzes izaicinājumi mūsdienu izglītībai” (vada Dr. paed., LU profesore Z.Rubene) 201.kab.

Trešdiena, 25.janvāris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12.klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 215.kab.

Ceturtdiena, 26.janvāris
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde angļu valodā 10.-12.klasei (I.Gaiša Kokneses vidusskolā) (piedalās Annija Bērziņa, Samanta Djubina, Igors Babaks, Antons Hermanis, Lelde Kiopa)
VISC organizētais mūzikas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (O.Krasutina)
Starptautiskās holokausta upuru piemiņas dienas atceres pasākums Rīgā (I.Krastiņa)

Piektdiena, 27.janvāris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.b, 11. klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skolēnu ziemas čempionāts slēpošanā Siguldā
Starptautiskā holokausta piemiņas diena UNESCO ASP ietvaros
11.klašu skolēnu ZPD iesniegšana 215.kab.

23. – 31.01. Pieteikumu sagatavošana dalībai starptautiskajā ANO simulācijas spēlē Ukrainā UNESCO ASP ietvaros
23. – 26.01.  Skolas sacensības slēpošanā
23. – 27.01.  Tematiskā izstāde “Ievērojamo personību dzīve”
Līdz 27.01. Sociālo zinību MK organizētās filmu demonstrācijas par Barikāžu laiku
Līdz 27.01. Iesaistīšanās starptautiskajā radošo darbu konkursā “Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem”
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. Kārta
Līdz 10.03. Makulatūras vākšanas konkurss “Tīrai Latvijai!”