Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 16. – 20. janvāris

Skolā dežūrē 7.a  klase

Pirmdiena, 16.janvāris
9.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei (piedalās: Džesika Nikaļuka, Paula Sondore, Gints Kapteinis, Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa, Lelde Kiopa) 207.kab.
3. stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde angļu valodā 8., 9.klasei 309.kab. (vada I.Ozoliņa)
 
Otrdiena, 17.janvāris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Zinātniskās padomes sanāksme 215.kab.
15.30 PP sēde  201.kab.
 
Trešdiena, 18.janvāris
1.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasei 201.kab. (vada E.Valdberga)
12.20 1991.gada barikāžu cīnītāju piemiņai veltītā atceres ugunskura iedegšana un tikšanās ar D.Īvānu ( skolas iekšpagalmā)
 
Ceturtdiena, 19.janvāris
 
 
Piektdiena, 20.janvāris
10.00 – 13.00 Fizikas 2.posma olimpiāde 9.-12.klasēm 20.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 7.a, 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Konference – praktiskais seminārs “Mācīšanās un mācīšanas kultūras veidošana izglītības iestādē, kompetenču pieejas īstenošanai” Jēkabpils Agrobiznesa koledžā (I.Seipule, I.Luksa, L.Avotiņa)
1.b un 2.b klases mācību ekskursija
 
16. – 20.01. “Pasaules Sniega Dienas 2017” aktivitātes
16. – 20.01.  Tematiskā izstāde “Barikādes. Patriotisms. Pārdomas.”
21.01. Latvijas Jaunatnes čempionāts 64 lauciņu dambretē Liepupes vidusskolā
Līdz 27.01. Sociālo zinību MK organizētās filmu demonstrācijas par Barikāžu laiku
Līdz 27.01. Iesaistīšanās starptautiskajā radošo darbu konkursā “Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem”
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. kārta