Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Starptautiskais radošo darbu konkurss “Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” UNESCO Asociēto skolu projekta skolām

unescoUNESCO sadarbībā ar Iecietības, psiholoģijas un izglītības izpētes un metodoloģijas centru (Maskava, Krievijas Federācija) rīko starptautisku radošo darbu konkursu bērniem un jauniešiem „Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem” (Opening hearts and minds for refugees). Tā mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bēgļu tiesībām un savstarpējo cieņu.

Radošo darbus var iesniegt 203. kabinetā vai elektroniski ilze.seipule@png.edu.lv līdz 31.01.2017.

Ar konkursa nolikumu var iepazīties šeit

Darba plāns 9. – 13. janvāris

Skolā dežūrē 8.b  klase

Pirmdiena, 9.janvāris
5. un 6.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde ķīmijā 9.klasei 107.kab. (vada I.Briede)
Skolas dambretes komandas dalībnieku atlases turnīrs 204.kab.
Metodisko komisiju vadītāju atskaišu (I.Seipulei – elektroniski un izdrukas veidā) un pedagogu atskaišu (elektroniski un izdrukas veidā (I.Seipulei – mācību priekšmetu skolotāji, I.Luksai – klašu audzinātāji)) iesniegšanas pēdējā diena
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
 
Otrdiena, 10.janvāris
1. un 2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klasei un 11.-12.klasei 311.kab. (vada V.Rulle)
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
Barikāžu atcerei veltītas šaušanas sacensības jaunsargiem
 
Trešdiena, 11.janvāris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
 
Ceturtdiena, 12.janvāris
11.05 Konkursa “Gada klase” vērtēšanas komisijas sanāksme 316.kab.
15.00 Pļaviņu  novada Starpinstitucionālā sanāksme (O.Krasutina, I.Volane, R.Jakovļeva, Dz.Vanaga, S.Fjodorova, I.Luksa)
 
Piektdiena, 13.janvāris
9.00 – 12.00 starpnovadu (2.posma) olimpiāde vēsturē 9., 12.klasei (piedalās: Laine Liepiņa, Beāte Kaņepēja, Karīna Davidova, Evija Mahliņeca, Diāna Bariņa) 207.kab.
2. mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde angļu valodā 10.-12.klasei 315.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.b, 7.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skolas dambretes komandas dalībnieku atlases turnīrs 204.kab.
Ziemas skolēnu čempionāts slēpošanā Siguldā
Barikāžu atceres pasākums Rīgā (piedalās jaunsargu grupa)
Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas konference Rīgas Valsts 3.ģimnāzijā (I.Seipule)
 
9. – 13.01. Tematiskā izstāde “Kāds tu būsi -2017.gads?”
9. – 27.01. Sociālo zinību MK organizētās filmu demonstrācijas par Barikāžu laiku
9. – 27.01. Iesaistīšanās starptautiskajā radošo darbu konkursā “Atvērsim sirdis un prātus bēgļiem”
Līdz 23.02. Izlietoto bateriju vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai!” 1. kārta