Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mums ir ar ko lepoties!

Ilze Seipule, direktora vietniece izglītības jomā mācību darbā
Christmas Sweet Flavors Decorations Fresh Cinnamon Poinsettia Merry Naturem Red Nuts Winter Centerpiece Green Forever Love Arrangement Background Pictures

Ir aizritējis 2016./2017.mācību gada 1.semestris – darbīgs, aktīvs, radošs un dažādiem notikumiem bagāts laiks mūsu skolā. Viens no galvenajiem rādītājiem ikvienai izglītības iestādei ir un paliek izglītības kvalitāte un skolēnu sasniegumi, kas lielā mērā veidojas motivētu skolēnu, skolotāju un vecāku produktīvas sadarbības rezultātā. Lai mūsu skolēni veiksmīgi darbotos izvirzīto mērķu sasniegšanā, lai izprastu mācību satura būtību un spētu zināšanas lietot kompleksās dzīves situācijās, mūsdienu globalizācijas, straujās informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos ir jāapgūst tādas kompetences kā mācīšanās mācīties, saziņa dažādās valodās, kritiskā domāšana un problēmu risināšana, digitālā un mediju kompetence, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, sociālā, pilsoniskā un citas kompetences.

Atskatoties uz 1.semestrī paveikto, varam teikt, ka esam daudz un čakli strādājuši, lai mūsu skolēni būtu kompetentāki zināšanu lietotāji, lai ar gandarījumu par paveikto varētu sagaidīt gadu miju. Protams, apzināmies arī lietas, kas vairāku skolēnu attieksmē pret mācību darbu ir jāpilnveido. Tomēr īpaši priecājamies par visiem tiem audzēkņiem, kuri ar lielu uzcītību, gribasspēku un mērķtiecību ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus ikdienas mācību darbā vai pozitīvu mācību sasniegumu dinamiku atbilstoši savām spējām.

Arī šajā mācību gadā turpinām mūsu skolas tradīciju apbalvot skolēnus, kuru vidējie vērtējumi ir “8” un vairāk balles. Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā pie skolas Ziemassvētku eglītes saņēma 58 skolēni:

1.a klasē: Markuss Lavrinaitis, Laura Mironova, Eduards Ozoliņš, Viktorija Peikšteina, Jorens Placēns, Rinalds Striķis, Luīze Teterovska;
1.b klasē: Elīza Kurcalte, Līna Marija Līcīte, Karlīna Lodīte, Ērika Made Saliņa, Madara Vaivode;
2.a klasē: Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača;
2.b klasē: Laura Lorita Buševica, Raivo Lauva, Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa, Amanda Rudzīte;
3.a klasē: Ance Bērziņa, Armands Svencis, Kristers Ūbergs;
3.b klasē: Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipausks, Rihards Ozoliņš, Rainers Stoma;
4.a klasē: Edgars Elgars Bērziņš, Tīna Rubdārža;
4.b klasē: Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;
5.a klasē: Nikola Gasperoviča;
5.b klasē: Una Bērziņa, Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss, Krista Stūre;
6.a klasē: Gvido Eizāns, Una Ivanova;
7.b klasē: Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;
8.a klasē: Guna Elīte;
9.a klasē: Karīna Davidova, Evija Mahliņeca;
9.b klasē: Laine Liepiņa;
11.klasē: Rainers Milsons;
12.klasē: Liene Lakstīgala.

Par augstiem sasniegumiem ikdienas mācību darbā skolas 9.-12.klašu skolēniem jau trešo reizi tiek piešķirtas Pļaviņu novada pašvaldības stipendijas. Stipendiju mērķis ir motivēt jauniešus paaugstināt mācību sasniegumus, veicināt viņu intelektuālo spēju attīstību un centienus kvalitatīvas izglītības iegūšanai, kā arī sekmēt 9.klašu absolventu vēlmi turpināt mācības skolas 10.klasē. Priecē, ka, salīdzinot ar stipendiju piešķiršanas pirmo un otro reizi 2016.gada maijā (12 stipendiāti) un oktobrī (12 stipendiāti), stipendiātu skaits decembrī ir pieaudzis līdz 19 (19,6% no visiem 9.-12.klašu skolēniem).

Par augstiem mācību sasniegumiem 2016./2017.mācību gada 1.semestrī stipendijas saņēma šādi skolēni: Betija Beāte Damberga, Karīna Davidova, Lineta Lauva, Evija Mahliņeca, Agate Mežmale, Beāte Kaņepēja, Anete Kapteine, Līva Kārkliņa, Matīss Ķirsis, Laine Liepiņa, Samanta Djubina, Letīcija Janoviča, Dzmitry Samul, Rēzija Līna Upeniece, Gints Kapteinis, Rainers Milsons, Karolīne Gulbinska, Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa.

Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu!

Jaunais gads atkal pavērs daudz jaunu ceļu, nesīs jaunus izaicinājumus un iespējas, lai mēs ar saviem darbiem, vārdiem un domām varētu veidot pasauli tādu, kādā paši vēlamies dzīvot. Lai piepildās gada nogales skaistākie sapņi un kvēlākās vēlēšanās! Lai literātes Maijas Laukmanes nedaudz pārfrāzētie vārdi liek padomāt arī par cilvēciskām un garīgām vērtībām: “Ziemassvētki ir skaistu, klusu apņemšanos laiks. Apņemties sākt tāpat, no tā paša sliekšņa, bet labāk. Mīlēt, bet sirsnīgāk. Būt klāt, bet vairāk ar sirdi. Apņemties nepazaudēt to, kas dārgāks par naudā novērtējami dārgo. Siltumu. Cilvēcību. Labu gribu. Sirds spēju sāpēt un priecāties, spēju ne tikai prasīt, bet arī dot.”

Akcija “Dāvini spēli”

speles-01