Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Vecāki ir tie, kas veido savus bērnu par tiem, kas un kādi tie ir

Armanda Lasmane, 6.a klases audzinātāja

„Gribas, lai baltā pasaulē balti sniegi snieg, Un pa baltiem lielceļiem balti cilvēki iet. Un, lai baltos cilvēkos baltas domas dzimst. Un, lai baltās darbdienās balti svētki ir.” /I.Ziedonis/

ziema

No kā sastāv klases audzinātājas dzīve? Var teikt, ka tā sastāv no gadiem, mēnešiem, dienām, stundām, mirkļiem, kurus kādreiz apzināmies, bet bieži vien to neizdarām, cerot, ka tie tik drīzi nebeigsies. Bet varbūt tomēr no skolēniem, vecākiem un cilvēkiem, ar kuriem sastopamies ikdienā, svētkos un dažādās aktivitātēs.

Otro gadu manā dzīvē ir ienākuši 6.a klases skolēni un viņu vecāki, ar kuriem kopā esam sportojuši, kopā smējušies vai raudājuši, kopā svētkus svinējuši, ar kuriem kopā esam kāpuši negaidītu izaicinājumu kalnos vai gājuši pa bezdibeņa malu.

Man patīk tradīcijas. Un es esmu par to, ka pasākumu norise jāplāno, citādi tie neizdodas. Tā  1. oktobrī notika pirmā sporta diena ģimenēm kopā ar bērniem. Uzrunu teica klases sporta nodaļas vadītājs Mikus, vecāku pārstāve Sarmīte, kuri vēlēja mums visiem veiksmi un izdošanos, jo bija paredzēta tautasbumbas spēle – bērni pret vecākiem. Iesildīties  spēlei, lai varētu to darīt ar pilnu atdevi, palīdzēja mūsu lieliskā sporta skolotāja Ilva.  Komandas tika izveidotas, spēle varēja sākties, līdzjutēji atbalstīt. Sporta zālē virmoja prieks un gandarījums par kopā būšanu ar bērniem, neskatoties uz to, ka tā bija sestdiena, kad varbūt kādai ģimenei bija svarīgāks pasākums. Uzvarēja bērni, bet vecāki neskuma, spēlētāji saņēma medaļas kā īstās sacensībās. Mani priecēja tie mirkļi, kurus vērts bija pavadīt kopā. Paldies visiem, kas atbalstīja, piedalījās, kā  arī tiem, kas mūs ļoti negribīgi atbalstīja.

Tradīcija, kura jau  otro gadu ir izveidojusies manai klasei,  ir  Ziemassvētku  svinēšana mežā.  Uzskatu, ka Ziemassvētki ir ģimenes svētki, tātad daļa no manas ģimenes ir arī 6.a klases skolēni un vecāki. Pagājušajā gadā mēs svinējām svētkus rūķojoties, šogad 17. decembrī devāmies pa laimes lāča pēdām, lai izdziedātu Ziemassvētku dziesmas, atcerētos ticējumus, noskaidrotu, kādi ēdieni jāēd, vilktu bluķi, lai aizdzītu visas nedienas, ietu ķekatās,  veidotu māju skudrām, lai vienkārši pabūtu dabā un saskaņā ar sevi. Vecāki bija gandarīti par bērnu paveikto,  līdzdarbojās, palīdzēja, kur tas bija nepieciešams, lai viss izdotos. Noslēgumā tika saņemtas dāvanas. Visi kopā priecājāmies par paveikto, atpūtāmies un svinējām svētkus!

Tādēļ gribu teikt paldies visiem tiem, kas bijuši blakus gan prieka brīžos, gan grūtos brīžos, kas atbalstījuši, kas iedvesmojuši celties un nepakrist. Šie gada baltākie svētki ir laiks, kuru veltīt sev, ģimenei un saviem tuvajiem cilvēkiem, laiks, kurā paveikt ko labu. Noticēsim brīnumam – katrs no mums spēj pasauli padarīt kaut mazliet labāku!

Lai gaišām domām piepildīts Jaunais  gads!

Ziemassvētki sākumskolā

ziema

Gaidot Ziemassvētkus, ikkatrs – gan liels, gan mazs atceramies Ziemasvētku vecīti. Cits raksta vēstuli viņam, cits domās izsaka savu vēlmi un gaida dāvanas. Cik bieži atceramies uzdāvināt dāvanu pašam Ziemassvētku vecītim?

21.decembrī, sākumskolas skolēni tikās svētku pasākumā. Pasākumu vadīja atraktīvs rūķis. Priecājāmies par katras klases sagatavoto priekšnesumu – izskanēja dzejoļi, sirsnīgas dziesmas, tika dejots, un vērojām rūķu skolas vingrošanas nodarbības un teātra fragmentiņu par notikumiem rūķu mājā.  Skolēniem pārsteigums bija ieraudzīt uz skatuves Ziemassvētku vecīti, viņa ģimeni un ziemeļbriežus. Tikai šoreiz Ziemassvētku vecītis niķojās, atteicās iet ciemos pie bērniem, jo bija apvainojies, ka neviens viņam neuzdāvina  nevienu dāvanu. Tomēr viss atrisinājās, un arī šajos Ziemassvētkos viņš, kopā ar skolas direktori Ritu Poli un direktora vietnieci izglītības jomā Ilzi Seipuli,  sveica tos skolēnus, kam mācības veikušās teicami.

Lai katram nākamajā gadā piepildās tieši tās vēlēšanās, kas izauklētas sirsniņās, katram vistuvākās un vajadzīgākās! Lai pietiek sirdsgudrības rast mieru sevī un izstarot to apkārt!

Direktora vietniece audzināšanas darbā Sarmīte Meldere

6. a klases paveiktais projektos un konkursos

Sanita Placēna, preses nodaļas vadītāja

1Tuvojoties gada nogalei, esam iepriecināti par mūsu klases veikumu dažādos projektos un konkursos. Esam saņēmuši Zemkopības ministrijas pateicību par piedalīšanos konkursā  Latvijas skolēniem „Mežs- mūsu bagātība”, kurā  veicām izpēti par koka daudzpusīgajām izmantošanas iespējām Latvijā. Lai piedalītos šajā konkursā, veicām literatūras un dažādu informācijas avotu izpēti un sagatavojām radošu izpētes darbu, – pastāstījām par mūsu klases piedzīvoto, redzēto un gūto mūsu mazajos pārgājienos, kuri šogad bija divi. Pirmajā mēs bijām Staburagā, bet otrais mūs aizveda uz Skrīveriem, pabijām īstā koku valstībā – dendroloģiskajā parkā.

 Esam pateicīgi mūsu klases audzinātājai Armandai Lasmanei un mūsu vecākiem par atsaucību un ieinteresētību, lai mācību ekskursijas notiktu un pavērtu iespēju aplūkot mūsu mazās Latvijas skaistumu, katram izjūtot lepnumu par savu Dzimteni.

Otrs  bija Stādu audzēšanas konkurss „Dārznīca”, kurā piedalījās arī mūsu klase. Šī gada uzdevums bija izaudzēt trīs augus – lupīnu, hostu un ogābeli, aprakstīt to augšanas gaitu „Augu dienasgrāmatā”, nodarboties ar pētniecību, meklējot papildu informāciju par šiem augiem, kā arī „cietā rieksta” uzdevumus. Kopumā izvērtēšanai tika iesūtīti 538  Latvijas skolēnu darbi. Tajā skaitā arī mūsu klases skolēnu darbi. Arī šajā konkursā esam novērtēti, jo īsi pirms Ziemassvētkiem ir saņemti diplomi par individuālo veikumu Unai Ivanovai, Sanitai Placēnai, Edītei Visockai un Samantai Jansonei. Esam gandarīti par mūsu darba novērtējumu. Pateicību par skolēnu iedvesmošanu un atbalstīšanu, piedaloties Stādu audzēšanas konkurā „Dārznīca” saņēma arī mūsu klases audzinātāja.

Trešais konkurss, kurā mēs piedalījāmies, bija projekts ”Vislatvijas Putras programma 2016”, tajā mēs piedalījāmies  jau otro gadu. Šogad projektā  bija iespēja veidot „Vislatvijas Putras pavārgrāmatu”, kurā savas receptes ievietojām arī mēs. Pēc tam labākie Latvijas šefpavāri atlasīja 20 labākās receptes.  Patiess  prieks bija uzzinot, ka starp tām bija arī mūsu Sabīnes Lasmanes izveidotā recepte, kura saņēma” Herkuless” specbalvu. Vai tas nav lieliski?

Piedalījāmies arī konkursā „Gribu būt mobils” 6. – 8. klašu skolēniem, kuru organizēja Ceļu satiksmes drošības direkcija.Tajā startēja 2 mūsu klases komandas. Konkursā piedalīties mūs rosināja klases audzintāja, lai pārbaudītu savas zināšanas un prasmes par ceļu satiksmes drošību, uzsverot, ka mums ir jābūt zinošiem  un sociāli atbildīgiem,  un gataviem izaicinājumiem, kas sagaida reālajā dzīvē. Piedaloties šajā konkursā,  guvām iespēju apliecināt savas zināšanas, prasmes satiksmes drošībā un veidot pareizu attieksmi pret savu un līdzcilvēku drošību ceļa satiksmē. Prieks arī par to, jo bijām vienīgās komandas no mūsu skolas, tas nozīmē, ka skolā šis darbs vēl jāturpina .

Pārlapojot šo pusgadu mūsu klases dzīvē, secinu, ka tas ir bijis gan augšupejošs, gan lejupejošs, taču kopumā tas ir bijis veiksmīgs, kaut vai Ziemassvētku pasākumi, kuros mēs piedalījāmies. Bijām priecīgi, ka  mūsu klases skolēni dziedāja gan korī, gan deklamēja, gan spēlēja. Visslielākais gandarījums bija skolas eglītē par mūsu priekšnesumu, kuru gan gatavotām ilgi, jo bija jāiemācās ne tikai skaisti nodziedāt, bet arī klavieru pavadījums, vijoles saspēle ar flautu. Paldies par palīdzību priekšnesuma gatavošanā mūsu mūzikas skolotājai Olgai Krasutinai, klasesbiedriem par prasmi kopā vienoties dziesmā, organizatoriem par doto iespēju uzstāties. Priekšnesuma laikā zālē valdīja prieks par mūsu priekšnesumu, skolasbiedri to novērtēja  ar aplausiem. Paldies par veikumu saņēmām arī no mūzikas skolotājas Olgas.

Lūk, kāda mums pieredze ir gūta šajā pusgadā! Mani vienmēr izbrīna teiciens mēs nevaram, mūs neatbalsta, taču mani klasesbiedri tā nevarētu teikt, jo mūs atbalsta mūsu mīļie vecāki, skolotāji un iedvesmo mūsu klases audzinātāja Armanda Lasmane. Skolotāja, kura ir dota mūsu dzīvēs, lai tās veidotu labākas, mērķtiecīgākas, jautrākas, godīgākas, atbildīgākas pret sevi un līdzcilvēkiem, striktākus, darbīgākus, bet ne čīkstētājus un kritizētājus. Piedodiet, skolotāji, ja  kāds no mums jums ir darījis pāri!

Novēlu visiem skolasbiedriem, skolotājiem un vecākiem jaunajā gadā prieku, atvērtību jauniem darbiem un būt patiesiem pret sevi un citiem!