Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016.gada 26. decembris – 2017. gada 6.janvāris

26.12.2016. – 4.01.2017. Skolēnu ziemas brīvdienas

22.12. – 4.01. Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktori saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem

Pirmdiena, 26.decembris
Otrie Ziemassvētki
 
Otrdiena, 27.decembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Sākumskolas metodiskās komisijas sanāksme 116.kab.
11.00 Sociālo zinību un sporta metodiskās komisijas sanāksme 216.kab.
 
Trešdiena, 28.decembris
9.00 Dabaszinību metodiskās komisijas sanāksme 201.kab.
10.00 Svešvalodu metodiskās komisijas sanāksme 309.kab.
 
Ceturtdiena, 29.decembris
 
Piektdiena, 30.decembris
Piedalīšanās Latvijas Vācu valodas skolotāju asociācijas valdes sēdē (I.Seipule)
Interešu izglītības atskaites iesniegšana (elektroniski: iveta.krastina@png.edu.lv un izdrukas veidā: 215.kab. vai skolas kancelejā)
Vecgada balvas izcīņa sporta bāzē “Jaujas”
 
Pirmdiena, 2.janvāris
 
Otrdiena, 3.janvāris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
10.00 Skolas darbinieku sanāksme 112.kab.
Arodbiedrības darbības atskaišu sanāksme 112.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā un vidusskolā” Aizkrauklē (A.Lasmane, V.Rulle)
 
Trešdiena, 4.janvāris
10.00 Mākslu un mājturības metodiskās komisijas sanāksme 27.kab.
Profesionālās pilnveides kursi “Skolēnu rakstītprasmes pilnveide latviešu valodas un literatūras stundās pamatskolā un vidusskolā” Aizkrauklē (A.Lasmane, V.Rulle)
3.b klases mācību ekskursija
 
Ceturtdiena, 5.janvāris
Kursi “Jēgpilnas un ilgtspējīgas izaugsmes veicināšana jeb koučings un radošums izglītības vadībā” Rīgā (I.Zlaugotne)
 
Piektdiena, 6.janvāris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Skolas dambretes komandas dalībnieku atlases turnīrs 204.kab.
 
4. – 6.01. Jaunsardzes informācijas centra instruktoru kursi Zaļeniekos (I.Kravalis)
5. – 13.01.  Tematiskā izstāde “Kāds Tu būsi – 2017.gads?”

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu