Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12. – 16. decembris

Skolā dežūrē 9.b  klase

Pirmdiena, 12.decembris
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme 104.kab.
 
Otrdiena, 13.decembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.15 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
15.20 SMU vadītāju kopsapulce 216.kab.
15.40 Skolotāju sanāksme 201.kab.
17.30 Skolas padomes aktīva sanāksme 209.kab.
Sociālo pedagogu MA tikšanās Jēkabpils vakara vidusskolā (S.Fjodorova)
 
Trešdiena, 14.decembris
11.05 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 209.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
 
Ceturtdiena, 15.decembris
12.20  SMU Ziemassvētku tirdziņš 2.stāva foajē
Iesniegumu iesniegšanas pēdējā diena (9., 11., 12.klašu skolēniem) par valsts pārbaudījumu kārtošanu 2016./2017.mācību gadā
I semestra ieskaišu pēdējā diena
1.b klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
2.a klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 16.decembris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 9.b, 8.a klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.30 Aizsardzības ministra R.Bergmaņa lekcija “Kā mēs sargājam Latviju?” 9. – 12.klasei svinību zālē
14.30 Skolas darbinieku tikšanās ar Aizsardzības ministru R.Bergmani svinību zālē
17.00 Ziemassvētku ieskaņas koncerts “Mazu brīdi pirms…” svinību zālē
 
12. – 16.12. Tematiskā izstāde “Ziemassvētku gaidīšanas prieks!”
17.12. Atklātais dambretes turnīrs 204.kab.
17.12. 6.a klases Ziemassvētku pasākums ar vecākiem “Laimes lācis “Kazubrenčos””
18.12. 3.b klases Ziemassvētku pasākums ar vecākiem “Laimes lācis “Kazubrenčos””