Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Draudzīga skola atgādina!

cilveksNovembris  tāds dīvains – mazāk smaidu, citam nevedas sarunas, jo visapkārt pelēcība. Daba snauž, gaida sniegu! Ko darām mēs? Protams, darbojamies un dalāmies ar padarīto! Tāpēc Draudzīga skola atgādina skolotājiem par iespēju startēt konkursā par labāko klases audzinātāja stundu, bet skolēniem par klases vai skolēnu grupas (skolas pašpārvaldes) paveiktā pieteikšanu Labo darbu krātuvē. Ja varam palepoties ar kādu aktivitāti, pasākuma aprakstu vai pieredzi, ekskursiju rīkojot, esam apkopojuši klases vakara fotoreportāžu – neturam sveci zem pūra, pastāstām to citiem! Iespējams sapratīsim, ka mums jāmācās došana, jo ņemšana ir ikdiena. Draudzīga skola atgādina, ka laimīgs ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai dabūt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. Paejiet cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smaidus un labestību, stāstiet par paveikto.  Mums ir dotas  visas iespējas, lai darītu!

Ir interese?! Ieskaties Valsts bērnu tiesību aizsardzības mājas lapā –  http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/

Draudzīgas skolas koordinatore Aiga Bērziņa