Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

lv 98

18.novembris – Latvijas Neatkarības proklamēšanas diena

bilde1918. gada 18. novembrī Latvijas Nacionālajā teātrī tika pasludināta neatkarīga Latvijas valsts. Priekšsēdētāja biedrs Gustavs Zemgals paziņoja, ka valsts vara Latvijā pāriet Tautas padomes rokās. Latvijas Tautas padome, atzīdama sevi par vienīgo augstākās varas nesēju Latvijas valstī, pasludināja, ka „Latvija, apvienota etnogrāfiskās robežās (Kurzeme, Vidzeme, Latgale), ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiski republikāniska valsts, kuras Satversmi un attiecības ar ārvalstīm noteiks tuvākā nākotnē Satversmes Sapulce.” Pirmo reizi kā valsts himna skanēja „Dievs, svētī Latviju!”
ŠOGAD LATVIJA SVIN SAVU 98. DZIMŠANAS DIENU – līdz valsts simtgadei atlicis pavisam maz. Šī diena Latvijā ir svētku diena jeb brīvdiena – nestrādā valsts iestādes un lielākā daļa privāto uzņēmumu, dienas garumā notiek dažādi pasākumi visā Latvijā. Rīgā svētku svinības sākas dienas pirmajā pusē ar svinīgo gājienu un ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa, tajā piedalās arī Latvijas valsts prezidents un citas valsts augstākās amatpersonas.

LATVIJĀ

Tur zinu tevi, zeme senā,
Kur lejas zaļo, meži šalc, -
Tur pērkons līksmi jodus dzenā
Un saules prieks nāk sirdī salds.
Tur dzirdu tevi, senā daina,
Kad uguns mirdz un līgo skan,
Tad burvība šo dzīvi maina,
Tiek dvēsle atkal jauna man.
Tur varoņiem un senčiem dusa,
Tur jaunas ciltis cīņā iet;
Tā latvju zeme, kura klusa,
Tā latvju tauta, kura dzied.

(Jānis Akuraters)

10. klases preses nodaļa