Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 21.novembris – 25.novembris

Skolā dežūrē 11. klase

Pirmdiena, 21.novembris
 
 
Otrdiena, 22.novembris
7.55 11.klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05. 8.b klases mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta personāla (sociālais pedagogs, psihologs) sanāksme 107.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 23.novembris
9.00 – 11.00 Vācu valodas 47. Valsts olimpiādes 10.-12.klasei 2.posms Pļaviņu novada ģimnāzijā (D.Bariņa (12.), R.Vanaga (11.), V.Grigorjeva (11.), P.Sondore (11.), D.Samul (10.), S.Djubina (10.))
Psihologu metodiskās apvienības supervīziju nodarbība Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
 
Ceturtdiena, 24.novembris
14.00 Konkurss “Superpuika” 2 .- 4.kl.
Repertuāra apguves seminārs-modelēšanas koncerts mūzikas skolotājiem, gatavojoties III Latvijas skolu jaukto koru salidojumam “Kalniem pāri” Rīgā (O.Krasutina)
Aizkraukles novada sporta skolas kausa izcīņas basketbolā fināla sacensības (1998.g.dzimušie jaunieši un jaunietes)
5.b klases mācību ekskursija
10. un 11.klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 25.novembris
10.00 Bioloģijas 39. Valsts olimpiādes 2. posms (tiešsaistē) 9.-12.klasei (K.Davidova (9.a), B.Kaņepēja (9.b), L.Liepiņa (9.b), M.Ķirsis (9.b), S.Djubina (10.), L.Janoviča (10.), A.K.Kriņicka (10.)) 20.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11., 10.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
13.00 “Ciemos pie mazajiem pētniekiem” 118.kab.
Profesionālās kompetences pilnveides seminārs ekonomikas un komerczinību skolotājiem, MA vadītājiem Rīgā (M.Skrabutena)
 
19.11. – 27.11. Eiropas atkritumu mazināšanas nedēļa
21.-24.11. Skolas basketbola turnīrs 5.-8.klašu grupā
21.-25.11.Tematiskā izstāde ,,Iepazīsti Latviju!’’– atb. A.Bērziņa, S.Stučka
26.11.  Stāstnieku konkursa “Teci, teci, valodiņa ” fināls Rīgā ( R.Rūciņš Vējiņš)
26.11. 10.00 Šaha turnīrs “Baltais tornis” (1. – 4.kl.) pie šaha veterāna V.Delika
27.11. Šaha turnīrs Skrīveros (2.-5.kl.)