Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 14.novembris – 17.novembris

Skolā dežūrē 12. klase

Pirmdiena, 14.novembris
11.05 Zibakcija “Tolerances dienai veltītās radošās skolēnu darbnīcas” (5.-8.klasei) 204.kab.
VISC organizētais bioloģijas skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (E.Valdberga)
Projekta “Ēdam atbildīgi!” seminārs Rīgā (S.Fjodorova)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi „Pagātnes aizspriedumu mūžīgā atgriešanās – neērtie vēstures jautājumi. Naida runa, runas brīvība un brīvības robežas Latvijas sabiedrībā” (I.Krastiņa)
 
Otrdiena, 15.novembris
7.55 11.klašu skolēnu ZPD praktiskās daļas prezentācija 215.kab.
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 Zibakcija “Tolerances dienai veltītās radošās skolēnu darbnīcas” (9.-12.klasei) 204.kab.
11.05 Skolas 100 gadu jubilejas noformējuma un publicitātes darba grupas sanāksme 209.kab.
15.30 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
 
Trešdiena, 16.novembris
11.05 “Draudzīgas skolas” pārstāvju sanāksme 313.kab.
1991.gada barikāžu muzeja mobilā ekspozīcija – muzeobuss
Swedbank skolu programmas ietvaros 10.klases skolēnu tikšanās ar Iritu Riekstiņu   nodarbībā “Personības attīstība”: sekmīgai karjerai nepieciešamo prasmju apgūšana jau skolas laikā
 
Ceturtdiena, 17.novembris
LR proklamēšanas 98.gadadienai veltīts pasākums
Pasākums “Mūsu dziesma Latvijai” 1.-4.klasēm
1.,2.mācību stundas laikā skolas olimpiāde latviešu valodā  6.-7.klasei 312.kab.
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 12., 11.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pasaules filozofijas dienai veltītas nodarbības
6.a klases pasākums “Latvijas dzimšanas dienā” 312.kab.
 
Piektdiena, 18.novembris
LR proklamēšanas 98.gadadiena
 
16.11. Starptautiskā tolerances diena
14.-17.11.Tematiskā izstāde ,, Latvija rakstos’’
14.-17.11. Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klašu grupā
19.11. SMU seminārs JIC „Ideja”

Lāčplēša diena

Ielūgums

Novembra mēnesis, kad svinam Latvijas valstij un tautai nozīmīgus svētkus, vienmēr beidzas ar skaistu tradīciju, kuras nosaukums ir Melnās kafijas vakars. Šo tradīciju kopjam arī Pļaviņu novada ģimnāzijā.
Šogad esam pagodināti ar ielūgumu piedalīties Melnās kafijas vakarā Nacionālās Aizsardzības akadēmijā:

Dieviņš mani deva,
Māte audzināja,
Laime mani novēlēja
Lielu kara vīru.
/Latviešu tautas dziesma/

Melnā kafijas vakara tradīcija aizsākās 1919. gada 30.novembrī, godinot Brīvības cīņās kritušos Latvijas Kara skolas kadetus.

 Lūdzam Jūs pagodināt ar savu klātbūtni Melnās kafijas vakaru Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kas notiks
š.g. 30.novembrī plkst.18.00.

logo

NAA rektors
Pulkvežleitnants G.Kerlins

Iveta Krastiņa, vēstures skolotāja