Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 24. – 28. oktobris

Skolēnu rudens brīvdienas

Pirmdiena, 24.oktobris
B programmas profesionālās pilnveides kursi Rīgā (L.Ivanova)

Otrdiena, 25.oktobris
“Junior Achievment”  Latvijas gada uzņēmējdarbības iedvesmas konference jauniešiem Rīgā (V.Adamoviča, V.Grigorjeva, M.Skrabutena)
VISC organizētais vizuālās mākslas skolotāju  MA seminārs Rīgā (D.Vēvere)
B programmas profesionālās pilnveides kursu noslēgums Jelgavā (L.Ivanova)
Latgales reģiona valodu skolotāju forums “Valodas loma kompetenču izglītībā” Daugavpilī (A.Bērziņa, R.Jakovļeva, T.Starčenko)
Akadēmiskās informācijas centra Nacionālā Europass centra seminārs “Europass un citas aktualitātes karjeras atbalsta veicināšanā” Rīgā (A.Lasmane)
Konkursa “Skolēns, kam gribu pateikt paldies. Skolotājs, kam gribu pateikt paldies” noslēguma pasākums Ikšķilē (R.L.Upeniece, I.Ņikiforova, S.Stučka)

Trešdiena, 26.oktobris
Skolas darbinieku ekskursija
Psihologu MA seminārs “Personības un kreativitātes īpatnību noteikšana ar Latvijā standartizētiem testiem” Jēkabpilī (Dz.Vanaga)
VISC organizētais mājturības un tehnoloģiju skolotāju MA seminārs Rīgā (I.Volane)
Ķeguma un Lielvārdes novadu izglītības iestāžu pedagogu konference “Kā mācīt un audzināt ar prieku” Lielvārdē (A.Lasmane)

Ceturtdiena, 27.oktobris
VISC organizētais matemātikas skolotāju  MA seminārs Rīgā (I.Ņikiforova)

Metodiskā konference “Kompetenču pieeja izglītībā” Jēkabpils 3.vidusskolā (I.Seipule, R.Jakovļeva, T.Starčenko, V.Mičule, I.Ozoliņa, S.Meldere, L.Avotiņa, V.Rulle, S.Fjodorova)

Piektdiena,28.oktobris
VISC organizētais ģeogrāfijas skolotāju  MA seminārs Rīgā (I.Ozoliņa)
10.00 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.

24.- 27.10. Slēpošanas treniņnometne Alūksnē
26.- 27.10. Jaunsargu mācību nometne sporta bāzē “Jaujas”