Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 10. – 14. oktobris

Skolā dežūrē 8.a klase

UNESCO nedēļa

Pirmdiena, 10.oktobris
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme (I.Seipule, L.Ivanova, I.Krastiņa, A.Lasmane, I.Baginska, I.Ņikiforova, S.Stučka, M.Skrabutena, E.Valdberga)104.kab.
14.00 – 16.00 videokonference “Par atbalsta sistēmas pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”
Virtuāla ekskursija pa Strūves ģeodēzisko loku 8.klašu skolēniem UNESCO nedēļas ietvaros
 
Otrdiena, 11.oktobris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 5.b klases mācību priekšmetu skolotāju tikšanās ar atbalsta personālu 310.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
VISC organizētais Latvijas un pasaules vēstures skolotāju  MA seminārs Rīgā (I.Krastiņa)
Tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs Rīgā (I.Reitere)
Novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoru seminārs Rīgā (D.Vēvere)
 
Trešdiena, 12.oktobris
8.00 Interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme 215.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
VAS “Latvijas dzelzceļš” drošības stunda svinību zālē
9.30 – 10.10  1.,2.kl. skolēniem
10.20 – 11.00 3.,4.kl. skolēniem
11.30 – 12.10  5.,6.kl. skolēniem
13.00 – 13.40 7.,8.kl. skolēniem
13.50 – 14.30 9.–12.kl. skolēniem
Skolēnus pavada mācību priekšmetu skolotāji.
Virtuāla ekskursija pa Strūves ģeodēzisko loku 9.klašu skolēniem UNESCO nedēļas ietvaros
4.b klases pasākums “Es mīlu Tevi, Pļaviņas!”
 
Ceturtdiena, 13.oktobris
Pļaviņu novada kultūras centra lietišķās mākslas pulciņa “Skanstupe” darbu izstāde skolas svinību zālē;
11.05. tikšanās ar tā vadītāju Ingu Rubīnu-Kalvišu (svinību zālē) UNESCO nedēļas ietvaros
 
Piektdiena,14.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pasākums 11., 12.klašu skolēniem UNESCO nedēļas ietvaros sadarbībā ar Pļaviņu novada bibliotēku par Pļaviņu un apkārtnes kultūras darbiniekiem, viņu atstāto kultūras mantojumu
VISC organizētais krievu valodas skolotāju MA seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
 
Citas aktivitātes UNESCO nedēļas ietvaros no 10.10 līdz 14.10:
Tematiskā izstāde “UNESCO un Latvijas dārgumi”
Klases stundas “Latvijas mantojums UNESCO”
Individuāli nozīmīgu kultūras vērtību apzināšana „Mans mantojuma skapis”
Tautasdziesmu maratons 1.-6.klašu skolēniem
Prezentācija “UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” skolas foajē
Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu apkopošana

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu