Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 10. – 14. oktobris

Skolā dežūrē 8.a klase

UNESCO nedēļa

Pirmdiena, 10.oktobris
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme (I.Seipule, L.Ivanova, I.Krastiņa, A.Lasmane, I.Baginska, I.Ņikiforova, S.Stučka, M.Skrabutena, E.Valdberga)104.kab.
14.00 – 16.00 videokonference “Par atbalsta sistēmas pilnveidi bērniem ar saskarsmes grūtībām, uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē”
Virtuāla ekskursija pa Strūves ģeodēzisko loku 8.klašu skolēniem UNESCO nedēļas ietvaros
 
Otrdiena, 11.oktobris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
11.05 5.b klases mācību priekšmetu skolotāju tikšanās ar atbalsta personālu 310.kab.
15.30 Metodisko komisiju sanāksmes
VISC organizētais Latvijas un pasaules vēstures skolotāju  MA seminārs Rīgā (I.Krastiņa)
Tautas deju kolektīvu vadītāju seminārs Rīgā (I.Reitere)
Novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas koordinatoru seminārs Rīgā (D.Vēvere)
 
Trešdiena, 12.oktobris
8.00 Interešu izglītības pulciņu vadītāju sanāksme 215.kab.
11.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru kabineta sanāksme 209.kab.
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
VAS “Latvijas dzelzceļš” drošības stunda svinību zālē
9.30 – 10.10  1.,2.kl. skolēniem
10.20 – 11.00 3.,4.kl. skolēniem
11.30 – 12.10  5.,6.kl. skolēniem
13.00 – 13.40 7.,8.kl. skolēniem
13.50 – 14.30 9.–12.kl. skolēniem
Skolēnus pavada mācību priekšmetu skolotāji.
Virtuāla ekskursija pa Strūves ģeodēzisko loku 9.klašu skolēniem UNESCO nedēļas ietvaros
4.b klases pasākums “Es mīlu Tevi, Pļaviņas!”
 
Ceturtdiena, 13.oktobris
Pļaviņu novada kultūras centra lietišķās mākslas pulciņa “Skanstupe” darbu izstāde skolas svinību zālē;
11.05. tikšanās ar tā vadītāju Ingu Rubīnu-Kalvišu (svinību zālē) UNESCO nedēļas ietvaros
 
Piektdiena,14.oktobris
11.05 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 8.a, 8.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Pasākums 11., 12.klašu skolēniem UNESCO nedēļas ietvaros sadarbībā ar Pļaviņu novada bibliotēku par Pļaviņu un apkārtnes kultūras darbiniekiem, viņu atstāto kultūras mantojumu
VISC organizētais krievu valodas skolotāju MA seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
 
Citas aktivitātes UNESCO nedēļas ietvaros no 10.10 līdz 14.10:
Tematiskā izstāde “UNESCO un Latvijas dārgumi”
Klases stundas “Latvijas mantojums UNESCO”
Individuāli nozīmīgu kultūras vērtību apzināšana „Mans mantojuma skapis”
Tautasdziesmu maratons 1.-6.klašu skolēniem
Prezentācija “UNESCO Latvijas dārgumu cildināšana” skolas foajē
Starptautiskās izglītības akcijas “Pasaules lielākā mācību stunda” materiālu apkopošana

Pļaviņu novada ģimnāzijas 10. klases ceturtais iestājeksāmens

Skolā ieradusies melnā terpā, 10. klase prezentēja savas klases uniformu. Uniformas simbols bija melnas saulesbrilles…10tie stāsta, ka sevi asociēja ar filmu ‘’Vīri melnā’’. Klases audzinātāja Iveta bija tērpusies savam skolas laikam ( kas starp citu ir pagājušais gadsimts) tērpā. Dienas laikā 10.  klases audzēkņiem bija jāatrod atbildes uz 99 vispārējās erudīcijas jautājumiem par skolu. Kāds ir skolas direktores mīļākais našķis? Cik skolotājiem ir vārds Ilze? Kurš ir skolas mazākais kabinets? Kāds ārstniecības augs minēts skolas himnā?  10. klases skolēni  atrada atbildes, tomēr tajās tika konstatētas neprecizitātes, tādēļ šajā pārbaudījumā skolēni neieguva maksimālo vērtējumu. Bet nav ko satraukties – viņi jau tikai uzsāk savas vidusskolas gaitas, gan jau pēc gada zinās skolu tik pat labi kā mēs – vienpadsmitie.

Tā nu 10.klases skolēni un audzinātāja ir nonākuši līdz gala pārbaudījumiem un tradicionālā zvēresta nodošanas ceremonijas.

Lai veiksme un izturība iestājeksāmena nozīmīgākajā pārbaudījumā!

11.klases preses nodaļas vadītāja Džesika Nikaļuka

Rudens pasaka

rudensMiķeļi ir rudens saulgriežu  svētki, ko mūsdienās svinam 29.septembrī, un saucam arī par Apjumībām, kad visai ražai jābūt zem jumta. Pēc Miķeļiem sākas tumšais laiks, jo dabā diena sāk kļūt īsāka par nakti, bet paši Miķeļi ir krāsaini un bagāti.

Krāsaina un bagāta šī diena bija arī pie mūsu skolas, jo sākumskolas skolēni kopā ar vecākiem un audzinātājiem kopīgi veidoja izstādi “Rudens pasaka”. Citam rudens kaut ko pateica priekšā, citam tā bija pasaka, kurā par galvenajiem varoņiem bija kļuvuši dažādi tēli- gan bagāta mātes meita, kas slēpās zem rudens lietussarga, gan gulbītis, kas, droši vien, bija ceļā uz laimīgo zemi. Izstādē tāpat varējām ieraudzīt milzīgu zirnekli ar visu tīklu un varenu ķirbja vīru. Vērīgi skatītāji pamanīja vairākus zaķus, ežus un citus meža iemītniekus. Mūsu tehnikas laikmetā, protams, neiztikt bez transportlīdzekļiem – kuģi, mašīnas un pat lidmašīnas bija nosēdušās skolas priekšā!  Par rudens krāsainību tāpat mums stāstīja krāsainu kļavu lapu sēta un krāšņas ziedu šūpoles.

Prieks bija gan pašiem izstādes veidotājiem, gan lieliem un maziem skatītājiem! Lai mums visiem izdodas sadzirdēt, saredzēt un izsmaržot rudens pasakaino burvību!

Direktores vietniece audzināšanas jomā Sarmīte Meldere