Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 26. – 30. septembris

Skolā dežūrē 9.a klase
No 26.09. – 7.10. piedalīšanās starptautiskajā izglītības akcijā “Pasaules lielākā mācību stunda” UNESCO ASP ietvaros

 
Pirmdiena, 26.septembris
11.05 Skolas 100 gadu jubilejai veltītās grāmatas veidošanas darba grupas sanāksme (L. Ivanova, I. Krastiņa, A. Lasmane, I. Baginska, I. Ņikiforova, S. Stučka, M. Skrabutena, E. Valdberga) 104.kab.
 
Otrdiena, 27. septembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.30 Skolotāju sanāksme 210.kab.
17.30 7.a klases vecāku sapulce 27.kab.
VISC organizētais seminārs audzināšanas darba koordinatoriem Rīgā (I. Luksa)
 
Trešdiena, 28.septembris
11.05 5.-12.klašu klašu vecāko sanāksme 316.kab.
11.05 5.-12.klašu vides nodaļu vadītāju sanāksme 116.kab.
11.05 5.-12.klašu izglītības nodaļu vadītāju sanāksme 104.kab.
11.05 5.-12.klašu sporta nodaļu vadītāju sanāksme 7.kab.
11.05 5.-12.klašu kultūras nodaļu vadītāju sanāksme 209.kab.
11.05 5.-12. klašu preses nodaļu vadītāju sanāksme 20.kab.
18.00 8.b klases vecāku sapulce 107.kab.
 
Ceturtdiena, 29. septembris
Sākumskolas skolēnu un vecāku darbu izstāde „Rudens pasaka” skolas teritorijā
6.a, 6.b klases mācību ekskursija
9.a klases mācību ekskursija
 
 
Piektdiena, 30. septembris
Pašpārvaldes/ Skolotāju diena
11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 9.a, 9.b klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
12.30 Tikšanās ar rakstnieci Elizabeti Eglīti 201.kab. (piedalās 9. – 11. klašu skolēni)
VISC organizētais  angļu valodas MA seminārs Rīgā (I. Ozoliņa)
Mācību ekskursija UNESCO ASP ietvaros uz Rīgu uz RTU Zinātnieku nakts pasākumiem, Saeimu un Zemkopības ministriju (piedalās 8., 9., 10.klašu skolēni (pēc apstiprinātā saraksta))
 
26.09. – 30.09. Izstāde “Eiropas valodas skolas bibliotēkā”
Līdz 30.09. Jaņa Rozentāla 150. gadadienai veltītā konkursa “Solis gleznā. Rozentāls un laikabiedri” darbu iesniegšana (UNESCO ASP ietvaros)
01.10. 6.a klases ģimenes dienas sporta pasākums ” Visi kopā”