Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 12. – 16. septembris

Skolā dežūrē 11. klase

 
Pirmdiena, 12.septembris
Skolas rudens kross
 
Otrdiena, 13. septembris
9.30 Administrācijas sanāksme 110.kab.
15.00 Futbola diena 5. – 7.kl. skolēniem Gostiņu stadionā
15.25 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
Skolas rudens kross
 
Trešdiena, 14.septembris
11.05 Ekopadomes sanāksme 102.kab.
12.15 Skolēnu pašpārvaldes prezidenta un ministru vēlēšanas svinību zālē
15.00 Futbola diena 8. – 9.kl. skolēniem Gostiņu stadionā
18.00 1.a klases vecāku sapulce 113.kab.
Skolas rudens kross
“Olimpiskās dienas 2016” seminārs Rīgā (J.Eiduks)
Fakultatīvo nodarbību tematisko plānu iesūtīšanas (elektroniski – direktora vietniecei I. Seipulei) pēdējā diena
 
Ceturtdiena, 15. septembris
Skolas rudens kross
VISC organizētais seminārs mūzikas skolotāju MA vadītājiem Rīgā (O.Krasutina)
 
Piektdiena, 16. septembris
11.00 Dežūru nodošana – pieņemšana 116.kab. (piedalās 11.,10.klases virsdežuranti, klases audzinātāji)
Seminārs pašvaldību vides interešu izglītības koordinatoriem Rīgā (Sanita Fjodorova)
 
Individuālo izglītības programmas īstenošanas plānu mācību grūtību novēršanai iesūtīšanas pēdējā diena (elektroniski – I.Seipulei) – atb. attiecīgie mācību priekšmetu skolotāji:

 
Gatavošanās UNESCO ASP ietvaros organizētajai starptautiskajai izglītības akcijai “Pasaules lielākā mācību stunda” (materiāli pieejami www.skolas.unesco.lv  un http://worldslargestlesson.globalgoals.org; citi resursi: http://lapas.lv/lv/zinasanu-kratuve/zinasanu-datubaze/)