Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pļaviņu novada ģimnāzijā “Sporto visa klase” 2015./2016.mācību gadā

Pļaviņu novada ģimnāzijas 3.b klases audzinātājs un projekta “Sporto visa klase”  koordinators Gints Balodis

     sporto_1 Mēs, 3.b klase, šinī mācību gadā piedalījāmies projektā „Sporto visa klase”. Šim projektam bija savi uzdevumi un noteikumi – katru dienu cītīgi jāsporto, labi jāmācās un jāizdara kāds labs darbs.
Lai cik grūti bija pamosties, pirmdienas un otrdienas agrajos rītos visi apmeklējām sporta nodarbības. Ļoti tika gaidītas trešdienas, kad devāmies uz Kokneses baseinu. Tas bija kā saldais ēdiens šajā projektā.   Arī klases audzinātājs iespēju robežās piedalījās sporta nodarbībās. Kopā vingrojām, peldējām, slēpojām un spēlējām dažādas sporta spēles.
Sekmīgi nokārtojām valsts pārbaudes darbus, kuru rezultātus ņēma vērā pie projekta vērtējuma kopējā punktu skaita.
Arī kopējo punktu skaitam summējās „Labais darbs”. 23.martā ciemojāmies bērnudārzā „Jumītis”, kur iepriecinājām bērnus ar pašu sarūpētām dāvanām. Pastāstījām par projektu un sniedzām nelielu koncertu. 22.aprīlī talkojām sporta bāzē „Jankas”. Iestādījām 100 eglītes, sakopām apkārtni. Atpūtas brīžos cepām desiņas un šāvām ar īstu ieroci.
Šogad projektā „Sporto visa klase” piedalījās 43 trešās klases no visas Latvijas. Projekta svinīga atklāšana notika 22.oktobrī Rīgā, Olimpiskajā centrā. Arī Pļaviņu novada ģimnāzijā 5.novembrī notika projekta svinīga atklāšana. Uz atklāšanu ieradās arī šī projekta idejas autors, Latvijas Olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Žoržs Tikmers. No Latvijas Olimpiskās komitejas, Pļaviņu novada domes un Pļaviņu novada ģimnāzijas saņēmām dažādas dāvanas un laba vēlējumus.
14. aprīlī viesojāmies Pļaviņu novada domē. Tikāmies ar domes deputātiem, pastāstījām par projektu un sniedzām nelielu priekšnesumu.
15. aprīlī devāmies uz zonas tautas bumbas sacensībām Gulbenē. Mums bija jāspēkojas ar Daugavpils, Rēzeknes, Līvānu, Madonas un Gulbenes trešo klašu komandām. Kaut arī pirmo vietu neizcīnijām, cīņa bija ļoti līdzīga.
20. maijā notika „Sporto visa klase” noslēguma pasākums Zemgales Olimpiskajā centrā Jelgavā. Visi klašu kolektīvi tika sveikti ar diplomiem. Notika kopējā fotografēšanās un ilgi gaidītais grupas „Musiqq” koncerts.
Projekta sākumā un projektam noslēdzoties skolēni tika testēti, veicot dažādus fiziskos vingrinājumus. Testa rezultāti pirms un pēc projekta tika salīdzināti un analizēti. Pēc rezultātiem var secināt, ka šis projekts ir uzlabojis bērnu fizisko sagatavotību. Tātad, jāturpina sportot arī nākamajā gadā.
iels paldies visiem, kuri palīdzēja, juta līdzi.

    Bērnu iespaidi un pārdomas par šo projektu.

sporto_2 Ikdienas nodarbībās un sacensībās.

sporto_3 Baseinā.

sporto_4 Labie darbi 23.03.2016.

sporto_5 Labie darbi 22.04.2016.

sporto_6 Tautas bumba Gulbenē 15.04.2016.

sporto_7 Noslēgums Jelgavā 20.05.2016.

Tiekamies 2016./2017. mācību gadā – septembrī!