Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 30.maijs – 3.jūnijs

Pirmdiena, 30. maijs
9.00 Mācību gada noslēguma pasākums
10.30 – 11.10 Audzināšanas stunda klasēs, liecību izsniegšana
12.30 Metodiskās padomes sanāksme 104.kab.
12.00 Interešu izglītības (sporta jomā) Zinību svētki svinību zālē
 
Otrdiena, 31. maijs
10.00 (ierašanās 9.45) – 13.10 /14.00 (ar atbalsta pasākumiem) Eksāmens matemātikā 9.klasei 107., 201., 104.kab., darba vadītāji I.Briede, E.Valdberga, R.Jakovļeva
10.00 Klašu audzinātāju MK 215.kab.
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Kursi „Bērnu tiesību aizsardzības jautājumi” Rīgā ( D.Vanaga)
 
Trešdiena, 1. jūnijs
10.00 (ierašanās: aploksnes atvēršana 9.25; uzaicinājums ienākt telpā 9.35) CE fizikā 12.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Ceturtdiena, 2.jūnijs
Reģionālā metodiskā darba konference “Izglītība ilgtspējīgai attīstībai šodien un rīt” (skat. konferences programmu)
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
 
Piektdiena, 3.jūnijs
Papildu mācību pasākumi skolēniem, kuriem tie noteikti
Seminārs Gētes institūtā un darba grupas sanāksme par valsts pārbaudes darbu veidošanu VISC Rīgā (I.Seipule)
Centralizētā eksāmena ķīmijā 12.klasei novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Briede)

’’Droša un pareiza rīcība elektroiekārtu tuvumā’’

 Adrians Kaugers un Nikolajs Zablinskis- 5.a, b klašu skolēni

El.droš.Pļaviņu ģimnāzija_2016 044 (1)Otrdien, 24.maijā mūsu skolā 5.a, 5.b, 7.b, 8.b klasēs viesojās AS’’Sadales tīkls’’ specialisti ar seminārnodarbību ‘’Droša un pareiza rīcība elektroiekārtu tuvumā’’. Nodarbības sākumā mēs ar interesi noskatījāmies filmu par bērniem un pusaudžiem, un viņu nepareizo rīcību, kad savas neuzmanības vai ziņkarības dēļ, arī spēlējoties  ar elektroierīcēm, ir guvuši nopietnas elektrotraumas.

AS”Sadales tīkls” inženierinspektors Jānis Ozoliņš ar prezentācijas palīdzību izskaidroja mums elektrības ceļu uz mūsu mājām, elektrības bīstamību, pastāstīja par elektrotraumām un to veidiem, elektrisko triecienu iedarbību uz cilvēka organismu.

Lai izvairītos no bīstāmām situācijām, ir jāatceras dažas svarīgas lietas:

Nodarbības beigās mēs varējam uzdot mūs interesējošos  jautājumus.

Paldies AS’’Sadales tikls’’ speciālistiem par nodarbību!

Lai jauka un droša vasara mums visiem!