Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 23. – 27. maijs

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 23. maijs
Eksāmens informātikā 11. klasei:
10.00 – 10.45 (1.daļa – teorijas daļa) 213.kab.(vada I.Ņikiforova)
No plkst.11.00 2., 3., 4.daļa 19.kab. (vada L.Ivanova)
 
Otrdiena, 24. maijs
Pēdējā ieskaišu diena 1.-8., 10.-11.klasēm
09.30 Seminārs Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas centrā, Jēkabpilī “Interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Institūciju iekšējie organizatoriskie pasākumi korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai” (R. Pole, S. Kupča, I. Seipule, L. Ivanova)
Latvijas un pasaules vēstures CE 12.klasei Vecbebru Profesionālajā un vispārizglītojošā internātvidusskolā (izbraukšana no skolas 8.45)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā Aizkrauklē (“D” grupa 2005.-2006.g. dzimušie)
Latvijas Jaunatnes līgas futbola sacensības Rīgā 2002. – 2003.dz. grupā
1.b klases mācību ekskursija
8.a klases mācību ekskursija
AS “Sadales tīkls” nodarbība “Droša un pareiza rīcība elektroiekārtu tuvumā” 5.a, 5.b, 7.b, 8.b klasēs
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 25. maijs
Eksāmens svešvalodās 9.klasei: 10.00 (ierašanās 9.50) – 12.00 – rakstu daļa, 201., 211., 107., 309. kab., darba vad. I. Krastiņa, A. Seikovska, V. Mičule, L. Ivanova ; no 13.00 – mutvārdu daļa 315., 313.kab., intervētāji V. Mičule, A. Bērziņa, T. Starčenko, vērtētāji J. Ozola, T. Starčenko, A. Bērziņa
12.00 Konkursa „Gada klase” komisijas sanāksme 310.kab.
12.10 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
Latvijas Jaunatnes līgas futbola sacensības Viesītē 2003.- 2004. un 2006 dz. grupā
 
Ceturtdiena, 26. maijs
10.00 (ierašanās 9.25 (2 skolēni) 9.35 (visi pārējie)) – 13.05 CE bioloģijā 12.klasei 201.kab., darba vad. I.Krastiņa
10.00 Pavasara svētki sākumskolā svinību zālē
10.00 Sporta diena filiālē Odzienā
Līdz plkst.14.00 vērtējumu izlikšana 1.-8., 10.-11.klasēm
Līdz 14.30 – ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un ilze.seipule@png.edu.lv  par 1.-8. un 10.-11.klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles (vai attiecīgi aprakstoši)) un aktīvu sabiedrisko darbu (norādot pamatojumu)
15.00 PP sēde par skolēnu pārcelšanu 201.kab.
7.a klases mācību ekskursija
 
Piektdiena, 27.maijs
10.00 (ierašanās 9.50) – 13.25 eksāmens ģeogrāfijā 11.klasei, 313.kab., darba vad. A.Bērziņa
12.10 Dežūru nodošana 310.kab. (piedalās 7.b klases virsdežuranti, klases audzinātājs)
18.00 – Interešu izglītības kolektīvu Zinību svētki – koncerts Klintaines pagasta estrādē
Kursi „Bērnu tiesību aizsardzības jautājumi” Rīgā ( D.Vanaga)
 
28.05. 2.b klases mācību ekskursija
28.05. ZZ čempionāta finālsacensības Jūrmalā (6.b klase)
16.-31.05. Tematiskā izstāde: „Lasīt- tas ir stilīgi!”
Mācību grāmatu pieņemšana, labošana