Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 9. – 13. maijs

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 9. maijs Eiropas diena
Eiropas eksāmens 10.-12.klasēm
Pēdējā ieskaišu diena 9., 12.klasēm
Precizējumu, papildinājumu iesniegšana (I. Seipulei) sarakstos par skolēnu sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, ZPD lasījumos 2015./2016.mācību gadā
 
Otrdiena, 10. maijs
10.00 Administrācijas sanāksme
3.b klases mācību ekskursija
Aizkraukles novada sporta skolas  reģionālo skolu sacensības vieglatlētikā (Junioru grupa -1997./1998.g.dzim., U – 20  un vecākā “A” grupa – 1999./2000. g. dzim., U – 18)
12.00 Zinātniskās padomes sanāksme 209. kab.
15.00 PP sēde par mācību literatūras apstiprināšanu un Informatīvi metodiska sanāksme pedagogiem par PPDKN un normatīvo regulējumu par individualizētas pieejas mācību snieguma uzlabošanai veicināšanu, iekļaujošās izglītības aktualitātēm 201. kab.
17.30 4.b klases vecāku sapulce 117.kab.
18.00 10.klases vecāku sapulce 316.kab.
 
Trešdiena, 11. maijs 
11.50 SMU Pavasara tirdziņš 2.stāva foajē
12.00 Ekopadomes sanāksme 405.kab.
Dalība konferencē „Lasītprasme – mācīšanās atslēga” Kokneses IAC (V. Rulle, A. Lasmane, I. Lazda)
 
Ceturtdiena, 12. maijs
6.b klases mācību ekskursija
15.00 Skolēnu pašpārvaldes atskaišu- pārvēlēšanu sanāksme svinību zālē
Vērtējumu izlikšana 9., 12. klašu skolēniem 2.semestrī un gadā (līdz plkst. 16.00)
Līdz 16.30 – ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv) par 9.abe un 12. klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles) un aktīvu sabiedrisko darbu (norādot pamatojumu).
17.30 5.a klases vecāku sapulce 312.kab.
 
Piektdiena, 13.maijs
7.45 10. klašu skolēnu ZPD teorētiskās daļas prezentācija
12.00 Skolas zvana svētki 9.un 12. klasēm svinību zālē
12.00 Pēdējais zvans 9.e klases skolēniem filiālē Odzienā
14.00 Dežūru pieņemšana- nodošana 310.kab. (piedalās 8.b un 7.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
 
02.- 13.05. Tematiskā izstāde „Paceļosim?”
02.-13.05. Akcija „Grāmata, grāmatiņa, kurā plauktā tagad viņa?”

Mācību stunda muzejā

IMG_524326. aprīlī, kad visa pasaule atcerējās pirms 30 gadiem notikušās Černobiļas AES avārijas dienu, Pļaviņu novada ģimnāzijas 10. klase devās uz Rīgu. Pateicoties vēstures skolotājas Ivetas Krastiņas sadarbībai ar Ebreju muzeja darbiniecēm, skolēniem bija iespējams apmeklēt šo muzeju un uzzināt par ebreju tautas vēsturi Latvijā. Šī tēma ir ļoti aktuāla arī Pļaviņu vēsturē, jo senākā mūsu pilsētas daļa – Gostiņi arī ir ļoti saistīta ar ebreju dzīvi un arī šis tautas traģiskāko vēstures lappusi – holokaustu. Pēc ekspozīcijas iepazīšanas notika mācību stunda “Daudzas tautības – viena Latvija. Apbalvosim godājamākos!” , kuras laikā skolēni darbojās grupās un, izmantojot muzejā esošo informāciju, iepazina spilgtākos ebreju politiķus, kultūras un medicīnas darbiniekus. Pēc interesanti pavadītā laika muzejā visi ekskursijas dalībnieki devās nelielā pastaigā pa Rīgu, pievēršot uzmanību gan ievērojamiem namiem, gan pieminekļiem. Pēcpusdiena aizritēja kinoteātrī, kur tika vērotas katra gaumei atbilstošas filmas. Diena izdevās lieliska! Paldies visiem skolotājiem un skolas vadībai par iespēju doties šādā ekskursijā.
10.klases audzinātāja Silga Stučka

Relaksēšanās spēlējot šahu

Šahs, Pļaviņu novada ģimnāzijaŠahs ir prāta spēle, taču abstraktā figūru cīņa atklāj jaunu pasauli, kas piemērota, lai mazinātu spriedzi pēc grūtās darba nedēļas. Spēle prasa daudz uzmanības, taču tās laikā iespējams arī labi atpūsties.
29.aprīlī notika sacensības starp pagastiem un Pļaviņu pilsētu. Savā starpā cīnījās 11 šaha spēles cienītāji. Visstiprākā izrādījās Pļaviņu pilsētas komanda (Kristaps Bērziņš, Andis Daugavietis un Edijs Zeipe) 2. vietu ieguva Klintaines pagasta dalībnieki (Arnolds Arnītis un Igors Babaks). 3. vieta – Vietalvas pagasta komandai (Rainers Stoma, Endijs Lasmanis un Renārs Saliņš). Atzinība par piedalīšanos Aiviekstes pagasta šahistiem (Edgars Osipausks, Vilmārs Apolons un Nora Osopovska). Šī komanda pelnījusi uzslavu par to, ka spēlē piedalījās arī pieaugušais dalībnieks – Edgara mamma Nora.
Paldies par piedalīšanos un uz tikšanos citos turnīros!

Anita Seikovska, šaha pulciņa vadītāja.