Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS EKOSKOLA IZSLUDINA NOLIETOTO ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU VĀKŠANAS KONKURSU

tv

25.04.2016. klases nodod savāktās nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas, tās, līdz 26.04.2016. agram rītam, uzglabāsim skolas šķūnī. Ir svarīgi zināt nodoto elektrisko un elektronisko iekārtu kilogramus. Gadījumā, ja Jūsu vecāki iekārtas nevar atvest dienas laikā, lūgums sazināties ar Ekoskolas koordinatori Sanitu Fjodorovu pa tālr. 26131064.
!!!  Lai nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšana notiktu korekti, elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi nedrīkst būt izkomplektēti:
Piemēram:

Konkursa „Dziedošā klase” 2016 gada finālisti noskaidroti!

nots1.aprīlī, kas visā pasaulē zināma kā Joku un Smieklu diena, Pļaviņu novada ģimnāzijā tika veltīta tikai dienas pirmā puse, jo pēcpusdienā klasēm, kuras bija izcīnījušas tiesības piedalīties konkursa „Dziedošā klase” II kārtā, joki vairs nebija prātā.
Atbilstoši konkursa nolikumam klases sacentās trijās grupās. Kā pirmie savu sniegumu un sacensības par tiesībām piedalīties finālā, uzsāka 2.-4.klašu grupa.  II kārtā piedalījās 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a un 4.b klases. Žūrijai, kurā šoreiz darbojās Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole, Pļaviņu novada ģimnāzijas sociālais pedagogs Sanita Fjodorova, Pļaviņu novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Līva Kotina, Pļaviņu kultūras centra direktore Astrīda Davidova un Pļaviņu novada domes deputāts, futbola treneris un mūziķis Imants Siliņš, bija patiess prieks un gandarījums par jaunākās konkursantu grupas sniegumu. Visas dziedošās klases jaunākajā grupā bija no sirds gatavojušās, ko pierādīja pozitīvā attieksme un vēlēšanās nodziedāt savu izvēlēto dziesmu vislabāk. Klases audzinātājas bija likušas lietā visu savu radošo izdomu un kopā ar bērniem rādīja brīnišķīgu sniegumu. Dziesmas bija dažādas – jautras un uz nopietnām domām vedinošas, bet visas – latviešu komponistu, kā jau to paredz konkursa nolikums.
Ļoti sīvā dziedošā cīņā  no II kārtas uz finālu tika izvirzītas :
I vieta 4.a klase – audzinātāja Ineta Reitere
II vieta 4.klase – audzinātāja Kristiāna Balode
III vieta 2.b klase – audzinātāja Sandra Fišmeistare
Pēc neliela atelpas brīža žūrija turpināja darbu, jo ar saviem priekšnesumiem uzstājās 5.-8. klašu un 9.- 12.klašu grupas dalībnieces.
Pamatskolas grupā savu sniegumu rādīja 6.b, 7.a, 8.a un 8.b klases. Līdzīgi kā sākumskolas  arī šajā grupā dziesmu izvēle klasēm bija ļoti dažāda. Skatītāji un arī žūrija piedzīvoja dažādas emocijas. 6.b klase ar V.Vētras dziesmu „Māmiņai” ne vienam vien žūrijas pārstāvim lika noraust pa asarai, bet 7.a klase jau dažas minūtes vēlāk ar savu dziedājumu aicināja mūs izbaudīt R.Paula dziesmas „Par pēdējo lapu” ritmiskumu un azartu.
Žūrijas secinājumi? Dažbrīd jābūt drosmīgākiem, azartiskākiem un atraisītākiem. Klasēm pārdomāti tērpi, kustības.
5.-8.klašu grupas klases finālistes ir:
I vieta 7.a klase – audzinātāja Olga Krasutina
II vieta 6.b klase – audzinātāja Ilze Luksa
III vieta 8.a klase – audzinātāja Velta Rulle
Konkursa II kārtas noslēgumā uzstājās vispieredzējušākā grupa – 9.-12.klases. Žūrija vērtēja 9.a, 9.b, 10. un 11.klašu sniegumu, taču jāteic, ka šoreiz  neviena klase netika izvirzīta uz fināla sacensībām. Lai arī 9. klases bija ņēmušas vērā I kārtā saņemtos aizrādījumus par nepilna kolektīva uzstāšanos, tomēr šoreiz iespēju dziedāt finālā liedza nedroša uzstāšanās, nepārdomāta dziesmas izvēle. 11. klases sniegums žūrijas skatījumā bija meiteņu mēģinājums iziet no situācijas (dziedot pagājušā gada konkursa dziesmu), kad klases puiši  neierodas uz konkursu. Interesants bija 10.klases sniegums, kur tiešām varēja dzirdēt puišu balsis un priecēja klases skaitliskais vairākums, kā arī vizuālais noformējums. Žūrijas vēlējums vecākajai grupai bija pamācīties ar kādu atdevi un attieksmi konkursam gatavojas sākumskolas skolēni. Ja esi izcīnījis tiesības cīnīties nākamajā kārtā, tad pierādi sevi!
Paldies klasēm, kuras nepiedalīsies finālā tika izteikts ar salduma balvu un klases audzinātajiem ar pavasara ziediem. Konkursa II kārtas noslēgumā uz podestiem kāpa klases finālistes un vēlreiz izskanēja 5.-8. klašu grupas uzvarētājas 7.a klases izvēlētā dziesma, tikai šoreiz solo dziedāja žūrijas pārstāvji Astrīda Davidova un Imants Siliņš.
Uz tikšanos 6.maijā -  konkursa „Dziedošā klase” finālā!

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa