Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Mūsu skolas jaunieši apspriež globāli nozīmīgas tēmas starptautiskā forumā

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

unesco 

Mūsu skolas dalība UNESCO Asociēto skolu projektā paver daudzas lieliskas izglītošanās un redzesloka paplašināšanas iespējas mūsu audzēkņiem un skolotājiem, sekmē skolas atpazīstamību nacionālajā un starptautiskajā mērogā. Spilgts apliecinājums tam bija arī tikko aizvadītā starptautiskā ANO simulācijas spēle “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei”.

Kad tika saņemts UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) aicinājums pieteikties minētajai ANO simulācijas spēlei, mēs nešauboties vēlējāmies tajā piedalīties, skolēni sagatavoja un nosūtīja savus pieteikumus. Mums par lielu prieku visi četri kandidējošie mūsu jaunieši – Zane Čipāne (9.a klase), Gints Kapteinis (10.klase), Lelde Kiopa (11.klase) un Antons Hermanis (11.klase) –  arī izcīnīja tiesības būt dalībnieku skaitā un tika uzaicināti uz šo spēli.

Nozīmīgais starptautiskais jauniešu izglītības forums notika no 2. līdz 4. aprīlim Valmierā un Rīgā. Pirms tam, 26.februārī, Rīgā vēl norisinājās sagatavošanās sanāksme. Dažādās interaktīvās nodarbībās, ko vadīja augsta līmeņa eksperti no LR Ārlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Aizsardzības ministrijas, VAS ”Latvijas Valsts ceļi”, “Baltijas Mediju izcilības centra”, resursu centra sievietēm “Marta”, biedrības “QUO tu domā?”, informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas “CERT.LV”, EWK muzeja Norčēpingā, kā arī UNESCO Nacionālo komisiju treneri un citi mācībspēki, jaunieši tika izglītoti ANO, starptautisko attiecību un diplomātijas jautājumos, padziļinot izpratni par civiliedzīvotāju aizsardzību, klimata pārmaiņām, kiberdrošību, dzimumu līdztiesības veicināšanu, vārda un mediju brīvības nodrošināšanu dažādās pasaules valstīs. Visas aktivitātes notika angļu valodā.

Ar ANO simulācijas spēlei doto nosaukumu “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” projekta organizētāji un atbalstītāji (organizatori: UNESCO LNK un UNESCO Igaunijas Nacionālā komisija sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Sabiedrības iniciatīvu institūts” no Ukrainas; atbalstītāji: LR Ārlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā, ASV vēstniecība Latvijā, Zviedrijas vēstniecība Latvijā, Bērnu vides skola, Jaunrades fonds, Valmieras pilsētas dome, Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras sākumskola un citi) vēlējās akcentēt, ka tieši jaunieši ir nākamie politikas veidotāji un īstenotāji un ka ir būtiski viņus iesaistīt šajā procesā, uzklausīt viņu viedokli un idejas jau šodien. Iesaistītie jaunieši ļoti aktīvi un argumentēti diskutēja par globāliem izaicinājumiem un risinājumiem ceļā uz ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu, padziļināja izpratni par Apvienoto Nāciju darbību un nozīmi miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, kā arī pilnveidoja savas līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, prasmi panākt vienošanos un strādāt komandā.

Vairāk nekā 100 jaunieši darbojās piecās ANO komitejās un iejutās Angolas, Krievijas, Uzbekistānas, Venecuēlas, Vācijas, Ķīnas, Francijas, Zviedrijas, ASV, Lietuvas un citu pasaules valstu diplomātu lomās, savās darba grupās izstrādāja rezolūcijas, kuras prezentēja un pieņēma simulētajā ANO Ģenerālajā Asamblejā, kura 4.aprīlī notika Ārlietu ministrijā. Dienu Ārlietu ministrijā ar iedvesmojošu uzrunu atklāja ārlietu ministrs, UNESCO LNK viceprezidents Edgars Rinkēvičs. Spēles dalībniekus triju dienu laikā sveica arī tādi augsta līmeņa viesi kā Zviedrijas vēstnieks Latvijā Henriks Landerholms, Ukrainas vēstnieks Latvijā Jevgens Perebijnis, Igaunijas vēstnieka vietniece Latvijā Merje Stanciene, LR kultūras ministre, UNESCO LNK prezidente Dace Melbārde, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretāre Līga Lejiņa, UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. Baiba Moļņika. Šī pasākuma  menedžmentu bija uzņēmusies un ļoti veiksmīgi ar to tika galā UNESCO LNK Izglītības sektora vadītāja Ilze Dalbiņa.

Visi četri mūsu jaunieši ļoti atzinīgi vērtēja iespēju piedalīties šādā nozīmīgā starptautiskā forumā. Piemēram, Lelde Kiopa saka, ka “šis pasākums noteikti atstāja pozitīvu, paliekošu iespaidu, deva jaunu pieredzi. Organizatori bija prasmīgi sabalansējuši zināšanu iegūšanu ar socializēšanos un izklaides elementiem, tāpēc piedalīties bija gan interesanti, gan vērtīgi.” Gints Kapteinis atzīst, ka dalība šajā spēlē bija arī nopietns izaicinājums, jo, lai tai sagatavotos, lai kvalitatīvi varētu diskutēt par mediju un vārda brīvības jautājumiem (Ginta grupa pārstāvēja Krieviju), bija jāiegulda liels darbs. Gints ir gandarīts, ka šajās dienās paspēja iepazīt daudzus jaunus, motivētus un aizrautīgus cilvēkus, ieguva jaunus draugus un domu biedrus. Viņaprāt, pasākums bija ļoti izdevies, katra diena bija īpaša, interesanta un unikāla, un piebilst, ka viņš, tāpat kā visi pārējie, ar nepacietību gaidīs nākamo šāda veida notikumu.

Daži mirkļi no ANO spēles sagatavošanas un ANO Ģenerālās Asamblejas simulācijas:

Darba plāns 2016. gada 11. – 15.aprīlis

Skolā dežūrē 7.b klase

Pirmdiena, 11.aprīlis
Pašvaldības 2015.gada publiskā pārskata sagatavošana (sadaļa par Pļaviņu novada ģimnāziju)
 
Otrdiena, 12.aprīlis
17.00 – 19.00 Vecāku individuālās tikšanās ar mācību priekšmetu skolotājiem
16.30 5.b klases vecāku sapulce 104.kab.
17.30 1.a klases vecāku sapulce 114.kab.; 1.b klases 116.kab.
18.00 3.b klases vecāku sapulce 115.kab.; 4.a klases 113.kab.
19.00 7.b klases vecāku sapulce 107.kab., 8.a klases 311.kab.;8.b klases 212.kab.; 9.a klases vecāku sapulce 213.kab.; 11.klases 201.kab.;12.klases  207.kab.
Ziņu iesniegšana (I.Seipulei) par 2016./2017.mācību gadā plānoto iesaistīšanos pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā
 
Trešdiena, 13.aprīlis
10.00 – 13.35 Piloteksāmens ķīmijā 12.klasei 201.kab., darba vad. L.Ivanova, novērotājs I.Ņikiforova
2.Zemgales reģionālā angļu valodas olimpiāde 11.klasei Jelgavas Valsts ģimnāzijā (Piedalās: A.Hermanis, L.Kiopa)
12.30 10.- 11.klašu tikšanās ar brīvprātīgā darba veicējiem no Slovēnijas un Vācijas  – 204., 215.kab.
12.00 Ekopadomes sanāksme 403.kab.
12.00 Skolēnu pašpārvaldes ministriju sanāksmes:
Izglītības ministrija 311.kab.
Vides ministrija  310.kab.
Preses ministrija 313.kab.
Kultūras ministrija 316.kab.
Sporta ministrija 7. kab.
Klašu vecākie 215.kab.
 
Ceturtdiena, 14.aprīlis
Starpnovadu (2.posma) olimpiāde matemātikā 4.klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: L.Bicāla, R.Kaņepējs, L.Lukss, J.Marcinkevičs, K.Stūre, A.Vīksna)
33.ģeogrāfijas valsts olimpiāde (3.posms) 10.-12.klasei (D.Bariņa, I.Ozoliņa)
2.Starptautiskā zinātniski- praktiskā psihologu konference „Veselība un personības attīstība: integratīvā  pieeja” Rīgā (Dz.Vanaga)
 
Piektdiena, 15.aprīlis
33.ģeogrāfijas valsts olimpiāde (3.posms)10.-12.klasei (D.Bariņa, I.Ozoliņa)
12.15. Dežūru pieņemšana- nodošana 310.kab. (piedalās 7.b un 11. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
2.Starptautiskā zinātniski- praktiskā psihologu konference „Veselība un personības attīstība: integratīvā  pieeja” Rīgā (Dz.Vanaga)
E-klases Latvijas skolotāju konference  E-KLASE 2016 Cēsīs (L.Ivanova, R.Pole)
Tautas bumbas sacensības 3.b klasei projekta „Sporto visa klase” ietvaros Gulbenē
 
11. – 30.04. 1.b un 5.a klases piedalīšanās projektā „Dārznīca”
11.-29.04. 5.-12.klašu futbola turnīrs
11.-15.04. Izstāde “Vairāk nekā bērnu spēles” 2.stāvā
11.-29.04.Tematiskā izstāde „Iepazīsti Pļaviņu novadu”
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka”

Vidusskolēni piedalās konkursā “Erudīts 2016”

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Erudīts, Pļaviņu novada ģimnāzija29.marta pēcpusdienā pulcējāmies skolas svinību zālē, lai, kā katru pavasari, dzīvotu līdzi konkursa vidusskolēniem “Erudīts” norisei. Šogad konkursā piedalījās sešas 10.-12.klašu komandas:

Par daudzveidīgiem, āķīgiem, radošiem un arī praktiskiem uzdevumiem no dažādām jomām bija parūpējušās skolas metodiskās komisijas. Klašu komandām bija ko domāt un piepūlēt prātus, lai pareizi izpildītu kultūras testu, noteiktu tradīcijas un svinamās dienas svešvalodās, paveiktu uzdevumus matemātikā, “no mazā nonāktu pie lielā” sociālajās zinībās un sportā, lai ieklausītos mūzikas fragmentos un atpazītu komponistus, balss tipu vai dziedāšanas veidu. No skolēniem tika gaidītas zināšanas mākslā, praktiska darbošanās, pēc redzes atmiņas saliekot tangramu, no dotajiem priekšmetiem izveidojot magnētu un demonstrējot tā pielietojumu, ar taustes un ožas palīdzību nosakot, kas atrodas mājturības skolotāju darinātajos maisiņos. Kapteiņu konkursā komandu līderiem bija jāatbild uz dažādiem jautājumiem par ANO un UNESCO. Tika vērtētas arī klašu vizītkartes.

Pēc vairāk nekā divu stundu aizraujošas un spraigas mērošanās zināšanām un prasmēm tika noskaidroti arī uzvarētāji. Godpilno 1.vietu izcīnīja 11.klases komanda “4” (73,1 punkts), 2.vieta 12.klases komandai “Vektori” (72,6 punkti), 3. vietu ieguva 11.klases komanda “Go Easy” (70 punkti). Atzinīgi vērtējams bija arī pārējo triju komandu sniegums. (Rezultātu kopsavilkumu skatīt šeit.)Bet laikam gan ne mazāk svarīgi par iegūtajām vietām šajā konkursā bija piedalīšanās, vispārējā redzesloka paplašināšana, atjautība, savstarpējā sadarbība un atbalsts, komandas gars. Paldies visiem dalībniekiem par aktivitāti, atraktivitāti un ieinteresētību!

Paldies arī mācību priekšmetu skolotājiem par sagatavotajiem uzdevumiem! Paldies žūrijas komisijai, kuras sastāvā atbildīgi darbojās Velta Rulle, Ira Ņikiforova, Ilze Luksa, Lana Ivanova, Mārīte Skrabutena, Evita Valdberga, Valdis Silovs, Gints Balodis, Ineta Bicāla, Aiga Bērziņa, Olga Krasutina, Dace Vēvere, Ieva Volane, Guntis Mozga! Par sniegto atbalstu konkursa organizēšanā paldies arī skolas direktorei Ritai Polei un direktores vietniecei saimnieciskajā darbā Santai Kupčai!

Lai krājas dziļas un vispusīgas zināšanas, lai vairojas gudrība un erudīcija nākamajām prāta sacensībām!