Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 4. – 8. aprīlis

Skolā dežūrē 7.a klase

Pirmdiena, 4. aprīlis
10.00 Kristīgās mācības olimpiāde 3.klasēm Jēkabpils Valsts ģimnāzijā (Piedalās R. Hāze, A. Kitajeva)
Lietišķās informātikas olimpiāde “Paskāla ritenis” Daugavpilī (Piedalās I. Skrabutena)
42. latviešu valodas un literatūras valsts olimpiāde Rīgā, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (K. Davidova, V. Rulle)
UNESCO LNK organizētā starptautiskā ANO simulācijas spēle „Stipra jaunatne – mierpilnai pasaulei” Rīgā, LR Ārlietu ministrijā (Z. Čipāne, L. Kiopa, G. Kapteinis, A. Hermanis, I. Seipule)
 
Otrdiena, 5. aprīlis
9.30 Administrācijas sanāksme filiālē Odzienā
13.20 1. – 4. klašu tikšanās ar ģimenes ārsti I. Lejnieci svinību zālē
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 6. aprīlis
Starpnovadu 5. klašu pasākums “Game day” I. Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: U. Ivanova, E. Visocka, E. Kalnriekstiņš, G. Eizāns, M. Briežkalns, M. Krēbss, S. Jansone)
12.00 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215. kab. – atb. G. Kapteinis
LIVA konference Rīgā (R. Pole, I. Seipule)
 
Ceturtdiena, 7. aprīlis
Starpnovadu (2. posma) olimpiāde latviešu valodā 4. klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: L. Bicāla, A. Leitlands, L. Lukss, J. Marcinkevičs, R. Striķis, A. Vīksna)
Erudīcijas spēle „Gudrs, vēl gudrāks” Rīgā (piedalās U. Ivanova)
18.00 9.b klases vecāku sapulce 211. kab.

Piektdiena, 8. aprīlis
10.00 Aizkraukles sadarbības novadu konkurss  6. – 7. un 10. – 11. klasēm “Interesanti man kā vēsturniecei/-am”  Aizkraukles novada ģimnāzijā
12.15. Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 7.a un 7.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.00 – 15.00 5.a klases vakars
12.40 Pasākums  “Aprīlis-pasmaidīsim!” mazajā zālē filiālē Odzienā
15.00 Pasākums „Dari ar skolotāju” svinību zālē
Konkursa “Solis gleznā” apmācību seminārs skolotājiem UNESCO ASP ietvaros (D.Vēvere)
Skolēnu un vecāku aptaujas anketu un to rezultātu apkopojumu iesniegšanas pēdējā diena (direktores vietniecei I.Krastiņai)
 
4. – 15.04. Izstāde “Vairāk nekā bērnu spēles” 2.stāvā
4. – 29.04. Tematiskā izstāde „Iepazīsti Pļaviņu novadu”
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka”
Līdz 11.04. Publiskā gada pārskata sagatavošana

April, april

aprilisAprīļa pirmā diena pasaulē ir pazīstama kā Joku jeb smieklu diena, kad varam  savā starpā izspēlēt dažādus jokus, sīkas blēdības. Mēs taču  zinām – smiekli ir dvēseles un sirds atslēga. Kādam smiekli ir zāles pret sliktu garastāvokli. Un, ja kāds jums blakām gardi smejas, tas nozīmē, ka jūs dāvājat ļaudīm prieku. Lai visiem izdodas  pavadīt dienu  labā garastāvoklī, jokojoties ģimenes lokā, ar draugiem, skolotājiem vai kolēģiem. Un, ja domājat, ka 1.aprīlī mostas mājas gariņš no ziemas miega un viņš ir jāuztur īpaši labā noskaņojumā visu dienu, savādāk sāksies niķi – arī tad  visiem lai  jauka diena!

Skolas preses ministrija