Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 28.marts – 1.aprīlis

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 28.marts Otrās Lieldienas
 
Otrdiena, 29.marts
15.15 10.-12.klašu konkurs “Erudīts 2016” svinību zālē
Audzināšanas darba koordinatoru seminārs Rīgā ( I.Krastiņa)
 
Trešdiena, 30.marts
9.00 Starpnovadu informātikas 5.-7.klasei (2.posma) olimpiāde I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: B.Skrabutena, A.Daugavietis, S.Balode,  A.Jokums)
2.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs fizikā  11.klasei 212.kab., vad. V.Miķelsone
11.00 Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa (2.kārta) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā ( S.Eglītis)
12.00 Skolēnu pašpārvaldes MK un konsultantu sanāksme 215.kab.
5.a klases mācību ekskursija
 
Ceturtdiena, 31.marts
13.00 Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 209.kab.
15.00 starptautiskās ANO simulācijas spēles “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei” dalībnieku G.Kapteinis, A.Hermanis, L.Kiopa, Z.Čipāne) sanāksme 203.kab
18.00 Topošo pirmklasnieku vecāku kopsapulce svinību zālē
LIZDA seminārs Rīgā (S.Fjodorova)

Piektdiena, 1.aprīlis
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.30  Konkursa „Dziedošā klase” II kārta svinību zālē (Piedalās 2.- 4.klases)
15.00  Konkursa „Dziedošā klase ” II kārta  (Piedalās 5.- 8. un 9.-12.klašu grupā izvirzītās klases)
Dalība darba grupā par valsts pārbaudes darbu veidošanu VISC Rīgā (I.Seipule)
 
21.03.-01.04. Tematiskā izstāde „Smaids – vislabākās zāles!”
01.- 31.03. Akcija „Lietderīgais un patīkamais laiks bibliotēkā”
2.-4.04. dalība starptautiskajā ANO simulācijas spēlē “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei” Valmierā (Valmieras Valsts ģimnāzijā) un Rīgā (LR Ārlietu ministrijā) G.Kapteinis, A.Hermanis, L.Kiopa, Z.Čipāne)
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka
Neklātienes konkursi dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros
Prezentācija ”Pētījumu virzieni dabaszinātnēs” dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu