Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

1949.gada 25.marts

vagonsŠķiršanās sāpes, bezspēcība pārspēka priekšā, šoks, neaizsargātība, neizpratne, bailes…
25. marta deportācijas- Latvijas PSR iedzīvotāju  izsūtīšana uz PSRS attālajiem rajoniem. Šim prettiesiskajam pasākumam vajadzēja iznīcināt ekonomiski spēcīgās zemnieku saimniecības, apspiest iedzīvotāju pretošanos un veicināt piespiedu lauksaimniecības kolektivizāciju. 1949. gada marta nogalē no Latvijas izsūtīja 13 248 ģimenes, pavisam ~42 125 cilvēkus, kuri tika aizvesti ar vilcienu. Izsūtāmajiem bija atļauts ņemt līdzi 1500 kg mantu uz vienu ģimeni, bet izvedēji bieži nedeva pietiekamu laiku, lai to izdarītu. Viss pārējais īpašums tika konfiscēts. Izsūtītie nonāca Krasnojarskas novadā, Novosibirskas apgabalā un Kazahijas ziemeļu rajonos, kur viņiem  bija jāstrādā mežrūpniecības uzņēmumos, kolhozos, padomju saimniecībās.
Deportācijas  radīto traumu nevar pārvarēt noklusējot – tikai apzinoties tās mērogus un katra individuālā likteņa nozīmību, mēs veidojam pamatu nākotnes attīstība.

Skolas preses ministrija

 

Darba plāns 2016. gada 28.marts – 1.aprīlis

Skolā dežūrē 8.b klase

Pirmdiena, 28.marts Otrās Lieldienas
 
Otrdiena, 29.marts
15.15 10.-12.klašu konkurs “Erudīts 2016” svinību zālē
Audzināšanas darba koordinatoru seminārs Rīgā ( I.Krastiņa)
 
Trešdiena, 30.marts
9.00 Starpnovadu informātikas 5.-7.klasei (2.posma) olimpiāde I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: B.Skrabutena, A.Daugavietis, S.Balode,  A.Jokums)
2.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs fizikā  11.klasei 212.kab., vad. V.Miķelsone
11.00 Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkursa (2.kārta) Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrā ( S.Eglītis)
12.00 Skolēnu pašpārvaldes MK un konsultantu sanāksme 215.kab.
5.a klases mācību ekskursija
 
Ceturtdiena, 31.marts
13.00 Pļaviņu novada domes Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde 209.kab.
15.00 starptautiskās ANO simulācijas spēles “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei” dalībnieku G.Kapteinis, A.Hermanis, L.Kiopa, Z.Čipāne) sanāksme 203.kab
18.00 Topošo pirmklasnieku vecāku kopsapulce svinību zālē
LIZDA seminārs Rīgā (S.Fjodorova)

Piektdiena, 1.aprīlis
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
12.30  Konkursa „Dziedošā klase” II kārta svinību zālē (Piedalās 2.- 4.klases)
15.00  Konkursa „Dziedošā klase ” II kārta  (Piedalās 5.- 8. un 9.-12.klašu grupā izvirzītās klases)
Dalība darba grupā par valsts pārbaudes darbu veidošanu VISC Rīgā (I.Seipule)
 
21.03.-01.04. Tematiskā izstāde „Smaids – vislabākās zāles!”
01.- 31.03. Akcija „Lietderīgais un patīkamais laiks bibliotēkā”
2.-4.04. dalība starptautiskajā ANO simulācijas spēlē “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei” Valmierā (Valmieras Valsts ģimnāzijā) un Rīgā (LR Ārlietu ministrijā) G.Kapteinis, A.Hermanis, L.Kiopa, Z.Čipāne)
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka
Neklātienes konkursi dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros
Prezentācija ”Pētījumu virzieni dabaszinātnēs” dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros

Reģionālais SMU gadatirgus Aizkrauklē

Šī gada 19.martā Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēnu mācību uzņēmumi ciemojās Aizkrauklē, piedaloties reģionālajā SMU gadatirgū.
20160319_091634 20160319_091710 20160319_091737 20160319_091754

Pētniecisko un literāro darbu konkursa noslēgums Kuldīgā

Armanda Lasmane,
Pļaviņu novada ģimnāzijas
 latviešu valodas un literatūras skolotāja

20160320_183500Aizstaigāt uz tādām vietām –
Nevar kartē saskatīt.
Tās nav ceļvežos, ne plānos,
Tikai ceļš turp pieved klāt.
Mazas puķes pļavu klānos
Iesāk tevi uzrunāt.
Sīkumi tie ir un nieki.
Eju. Un tik līksma sirds.
(I.Ziedonis.)
 

11.martā  noslēdzās Valsts nozīmes pētniecisko un literāro darbu konkurss, kas bija veltīts dižā jaunlatvieša, ekonomista un politiķa  Krišjāņa Valdemāra 190. jubilejai.

Konkurss noritēja vienā vecuma grupā (10.–12. klase vai 1.–4.kurss profesionālās izglītības iestādēs).  Konkursam  tika iesniegti 174 darbi, visvairāk bija iesūtīti radošie darbi.

Šajā konkursā piedalījās arī mūsu skolas 10.klases skolniece Džesika Nikaļuka ar savu pētniecisko darbu „Klintaines pagasta bibliotēka – mana bibliotēka”. Uz noslēguma pasākumu 11.martā Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā tika uzaicināti laureāti, starp kuriem bijām arī mēs. Džesika  pētniecisko darbu konkursā ieguva 1.vietu un „Ezīša kausu.”Cildinot jaunos autorus, žūrijas pārstāvji tos salīdzināja ar ezīšiem – ārēji varbūt spuraini un durstīgi, bet ar siltu sirdi, vērīgi un jūtīgi.

Žūrijas pārstāve Mārīte Milzere atzina:”Konkursā ieguvēji ir visi, kuri apstājās, atcerējās, padomāja par sevi, vietām un cilvēkiem ap sevi. Paldies visiem konkursa dalībniekiem un viņu skolotājiem, kā arī žūrijai!”

Konkursa darbus izvērtēja žūrijas komisija: Anda Kuduma- filoloģijas doktore, Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārā institūta pētniece, Mārīte Milzere – filoloģijas maģistre, mācību grāmatu autore, Zanda Borga – filoloģijas maģistre,  Liepājas teātra literārā padomniece, Dace Ozoliņa – VISC Tālākizglītības un projektu nodaļas vadītājas vietniece, Kaspars Špūle – VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vecākais referents, Ilze Dalbiņa – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas izglītības sektora vadītāja, Ligita Mežkalne – dzejniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja,  Lilita Mačtama-Kuldīgas novada Izglītības nodaļas speciāliste.

Konkursu organizēja Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, UNESCO LNK, Kuldīgas novada latviešu valodas un literatūras skolotāju un bibliotekāru metodisko apvienību.

Lepojos ar Džesikas Nikaļukas veikumu, kura savu pētniecisko darbu „Klintaines pagasta bibliotēka – mana bibliotēka” nosūtīja Krišjāņa Valdemāra konkursam. Paldies viņai par to!  Paldies Klintaines pagasta bibliotekārei Alitai Klušai par konsultēšanu! Paldies direktora vietniecei Ilzei Seipulei un Džesikas mammai, kas palīdzēja mums nokļūt šajā pasākumā un  ļāva izskanēt tajā Pļaviņu novada ģimnāzijas un Klintaines pagasta bibliotēkas vārdam.

IMG_7421 IMG_7283 IMG_7111 IMG_7484 dzesika 20160320_183424