Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2015./2016.mācību gada olimpiāžu maratons tuvojas finišam

Grāmatas2.semestra pirmie mēneši ir bijuši ļoti spraigi attiecībā uz mācību priekšmetu olimpiāžu norisi. Teju vai katru nedēļu mūsu skolēniem ir bijusi iespēja parādīt savas zināšanas un prasmes starpnovadu vai valsts līmenī. Apkopojot visus saņemtos oficiālos rezultātus, jāsecina, ka mūsu audzēkņu līdzšinējie starti ir bijuši visnotaļ iepriecinoši.

Priecājamies par sasniegto un sveicam skolēnus un viņu skolotājus! Labu veiksmi visiem, arī olimpiāžu maratonu noslēdzot!

 
Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule

„Domājam globāli – rīkojamies lokāli!“

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

No 1. līdz 5.februārim mūsu skolā noritēja projektu nedēļa. Šogad tās tēma bija „Domājam globāli – rīkojamies lokāli!” Tā kā Pļaviņu novada ģimnāzija ir UNESCO Asociēto skolu projekta dalībskola, arī projektu darbā padziļinātāk pievērsāmies globālajiem ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuri 2015.gada 25.septembrī tika pieņemti Apvienoto Nāciju Organizācijā. Šo mērķu sasniegšanā tiek iesaistītas visas valstis un ieinteresētās personas, un šie mērķi ietekmēs katrs valsts iekšpolitiku. Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts jau 1987.gadā ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā, tā tiek skaidrota kā „attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. Savukārt mūsu projektu nedēļas mērķis bija meklēt ceļus, kā mēs paši ar savu aktīvu rīcību savā tuvākajā apkārtnē varam veicināt virzību uz globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu.

Klašu izvēlētās projektu tēmas bija ļoti daudzveidīgas: „Profesijas Pļaviņu novadā“ (7.b klase), „Dzimumu līdztiesība: stereotipi un realitāte“ (11.klase), „Dzīvība uz Zemes, atbildīgs patēriņš un planētas aizsardzība“ (6.b klase), „Veido savu klasi labāku!“ (5.a klase), „Brīvprātīgais darbs“ (9.a klase), „Uzņēmējdarbības attīstība Pļaviņu novadā“ (10.klase), „Dabas resursi un to izmantošana Pļaviņu novadā“ (7.a klase), „Ūdens“ (1.-4.klase), „Mūsu ēšanas paradumi“ (5.b klase), „Veselā miesā – vesels gars!“ (8.a klase), „Ekonomika un karjera“ (8.b klase), „Ūdens mums apkārt“ (9.b klase), „Fizisko aktivitāšu popularizēšana“ (6.a klase).

Projektu norises gaita, projektu prezentācijas, klašu audzinātāju vērtējumi un iesniegtie apkopotie daudzveidīgie materiāli liecina, ka projektu nedēļai izvirzītie mērķi un uzdevumi ir sasniegti: tika attīstītas skolēnu prasmes un iemaņas projektu plānošanā un projektu īstenošanā, iegūta radošā un praktiskā darba pieredze, veicināta izpratne un padziļinātas zināšanas par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķiem un izvēlēto projekta tēmu, attīstītas skolēnu sadarbības prasmes ar citiem skolēniem un pieaugušajiem, veicināata prasme strādāt komandā.

Projektu nedēļas izvērtējumos dominē pozitīvas skolēnu atsauksmes, ir uzsvērti tādi ieguvumi kā darbošanās dažādās grupās un daudzveidīgās aktivitāšu iespējas; uzlabotas sadarbības prasmes ar klasesbiedriem; jauna informāciju par uzņēmējdarbības nozarēm Pļaviņu novadā; jaunas zināšanas par atbildīgu patēriņu; jauni jēdzieni (globāls, globalizācija, ilgtspējīga attīstība, lokāls u.c.); prakstiska darbošanās: putnu barotavu gatavošana un apgleznošana, dažādu lietu gatavošanu no PET pudelēm; apgūtas jaunas prasmes (uzstāšanās, prezentēšanas, saliedēšanas, pētnieciskās, vadības uzņemšanās u.c.); iespēja iepazīties ar novada iestāžu darbību un ikdienu, dažādiem objektiem; iespēja satikt un iepazīt daudzas interesantas personības; iespēja pašiem iesaistīties dažādās sportiskās, veselību veicinošās un izzinošās aktivitātēs; iespēja spriest par globālās ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanas ceļiem novadā un darbojoties pašiem izzināt, kā globālās lietas izpaužas arī vietējā mērogā.

Paldies gan skolēniem, gan klašu audzinātājiem un viņu palīgiem par paveikto darbu! Liels paldies arī novada iestāžu un struktūrvienību speciālistiem, kuri papildus saviem tiešajiem darba pienākumiem atsaucās skolēnu aicinājumam, lai tiktos, dalītos pieredzē un sniegtu skolēniem daudz noderīgas informācijas.

Par ieguldīto darbu, izvērtējot skolēnu veikumu, paldies vēlos teikt arī žūrijas komisijas locekļiem. Ar projektu nedēļas rezultātu kopsavilkumu var iepazīties šeit.

Novēlu katram māju sajūtu sirdī un pasaules redzējumu ikvienā darbā!