Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Makulatūras vākšanas akcijas rezultāti

makulaturaPaldies visiem čaklajiem makulatūras vācējiem kopīgiem spēkiem esam savākuši 6685 kg makulatūras.
Visaktīvākie makulatūras vācēji ir 5.a klase (audzinātāja Armanda Lasmane), Odzienas filiāles pedagogi un skolēni un 6.b klase (audzinātāja Ilze Luksa), bet individuāli visvairāk makulatūras nodeva Ludmila Pogodajeva (2.b) – 494 kg, Eiriks Kalnriekstiņš (5.a) – 390 kg, Aleksis Jeršovs (6.b) – 281 kg.
Paldies par darbu svēršanas un reģistrēšanas procesā mūsu skolas tehniskajiem vīriem Raitim Ozoliņam un Dmitrijam Kudrjavcevam.
Makulatūras konkursa rezultātus varat skatīt šeit.

Ekoskolas koordinatore S.Fjodorova

Darba plāns 2016. gada 14.marts – 18.marts

Pavasara brīvdienas 1.-11.klašu skolēniem

Pedagogu darba laiks – saskaņā ar pedagogu iesniegtajiem un ar direktori saskaņotajiem individuālajiem darba grafikiem
12.klasei – mācību stundas saskaņā ar mācību stundu sarakstu (izņemot dienas, kad jākārto attiecīgie CE svešvalodās)
Mācību stundu laiki 12.klasei:
1.stunda: 8.30 – 9.10
2.stunda: 9.15 – 9.55
3.stunda: 10.00 – 10.40
4.stunda: 10.45 – 11.25
5.stunda: 11.40 – 12.20
6.stunda: 12.25 – 13.05
7.stunda: 13.10 – 13.50
8.stunda: 13.55 – 14.35

Pirmdiena, 14.marts
Dalība “E prasmju diena Zemgales reģiona pedagogiem” Jelgavā (L.Ivanova, E.Valdberga, G.Mozga, I.Balode, I.Bicāla, D.Vēvere, R.Pole, I.Seipule)
Minihandbola sacensības Jēkabpilī
Latvijas ziemas čempionāta finālsacensības  telpu futbolā Talsos (2002.g.dzim.)

Otrdiena, 15.marts
10.00 – 14.15 CE angļu valodā 12. klasei (rakstu daļa) 201.kab. (darba vad. I.Seipule)
11.00 Profesionālās pilnveides kursi mūzikas skolotājiem “Izglītības nozīme bērna mākslinieciskajā pilnveidē” Pļaviņu Mūzikas skolā (K.Balode)
CE angļu valodā norises novērošana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (I.Bicāla)
 
Trešdiena, 16.marts
No 9.00 CE angļu valodā 12.klasei (mutvārdu daļa) 314.kab. (intervētājs J.Ozola)
9.00 Atbalsta personāla sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 17.marts
10.00 – 13.45 CE krievu valodā 12.klasei (rakstu daļa) 201.kab. (darba vad. I.Seipule)
No 15.00 CE krievu valodā (mutvārdu daļa) 313.kab. (intervētājs A.Bērziņa)
Metodiska konference „Kompetenču pieeja izglītībā” dabaszinātņu, informātikas un matemātikas skolotājiem Jēkabpils 3.vidusskolā (I.Ņikiforova, E.Valdberga, L.Ivanova, I.Briede, V.Silovs)
Apkopojošas informācijas iesniegšana par izglītojamo kavējumiem
Starpvērtējumu izlikšana 12.klases skolēniem (līdz mācību stundu beigām)
 
Piektdiena, 18.marts
Starpliecību izsniegšana 12.klases skolēniem
Dalība seminārā “DIGITĀLIE ZINĪBU RESURSI UN MUZEJPEDAGOĢIJA LATVIEŠU ORIĢINĀLLITERATŪRAS APGUVĒ” (A.Lasmane)