Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 7.marts – 11.marts

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 7.marts
5. mācību stundas laikā skolas informātikas olimpiāde 6., 7.klasēm 20.kab.(vada L.Ivanova)
 
Otrdiena, 8.marts
2.mācību stundas laikā (ar atbalsta pasāk. – 2. un 3.mācību stundas laikā) Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs dabaszinībās 6.klasei: 6.a klasei – 104.kab. (darba vad. R.Jakovļeva), 6.b klasei – 201.kab. (darba vad. V.Mičule). 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 309.kab. (darba vad. Dz.Vanaga)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.00 Zinātniskās padomes sanāksme 209.kab.
Darbnīca 5.-6. klašu skolēniem „Interesantā ķīmijas pasaule” (dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros) 107.kab.: 5.ab – 5.mācību stundas laikā, 6.ab klasei – 7.mācību stundas laikā.
15.00 Klašu audzinātāju MK sanāksme 215. kab.
 
Trešdiena, 9.marts
12.10 Ekopadomes sanāksme 215.kab.
Karjeras pasākums „Profesiju labirints” 5.-6.klasēm
 
Ceturtdiena, 10.marts
10.00 – 12.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde latviešu valodā 5. un 7.klasei Pļaviņu novada ģimnāzijā 309.kab. un 201.kab. (Piedalās: U.Ivanova, S.Jansone, E.Kalnriekstiņš, A.Kaugers, S.Placēna, E.Visocka, G.Elīte, E.Meļihova, L.E.Pitjukeviča, K.Priede)
„Ķīmijas pasaka” (dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros) 1.ab klasei, 107.kab.
Līdz plkst. 15:00 pedagogiem skolas kancelejā iesniegt darba grafiku skolēnu pavasara brīvdienās
Dalība pasākumā “Mediju un informācijas pratība ilgtspējīgai attīstībai – no koncepta līdz praksei” Rīgā UNESCO ASP ietvaros (I.Seipule)
Valsts (3.posma) olimpiāde matemātikā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (piedalās: Z.Čipāne, J.E.Brūniņš)
Starpvērtējumu izlikšana 4.-11.klašu skolēniem (līdz mācību stundu beigām)
 
Piektdiena, 11.marts
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 9.b. un 8.a klašu virsdežuranti, kl. audzinātāji)
12.45 Konkurss “Vai tu zini, vai tu proti?”  svinību zālē filiālē Odzienā
Valsts (3.posma) olimpiāde matemātikā Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā (piedalās: Z.Čipāne, J.E.Brūniņš)
15.00 7.-9.un 10.-12.klašu deju kolektīvu sadancis Skrīveros
(Konkurss “Erudīts 2016” vidusskolēniem – pārcelts uz 29.03.)
Starpliecību izsniegšana 4.-11.klašu skolēniem – atb. klašu audzinātāji
Dalība jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra 190. jubilejai veltītā literāro un pētniecisko darbu, pārspriedumu konkursa noslēguma pasākumā Kuldīgā (Dž. Nikaļuka, A.Lasmane)
 
Dalība LU un UNESCO LNK rīkotajā  akcijā „Valodas talka”
Gatavošanās ANO simulācijas spēlei “Stipra jaunatne- mierpilnai pasaulei”
01.-11.03.Tematiskā izstāde „Par ko kļūt?” skolas bibliotēkā
01.- 31.03.Akcija „Lietderīgais un patīkamais laiks bibliotēkā”
7.03.-11.03. Prezentācija „Nobela prēmija dabaszinātnēs” dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros
7.03.-18.03. Neklātienes konkurss ģeogrāfijā dabaszinātņu metodiskā mēneša ietvaros

Iespējams ir viss, arī neiespējamais!

cilveks

Februāra izskaņā Pļaviņu novada ģimnāzijā viesojās dažādu interešu un nozaru pārstāvji, lai uzsāktu jaunu tradīciju skolas mācību procesa dažādošanā un kvalitātes uzlabošanā. Kustība Draudzīga skola piedāvāja akciju IESPĒJAMĀ MISIJA, kuras būtība ir iespēja katram saņemt kvalitatīvu izglītību, attīstīt jauniešu  spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā. Izglītības pamats ir labs skolotājs! Iespējams, ka šie  skolotāji – zinošie, mērķtiecīgie, atbildīgie cilvēki  ar līdera dotībām un labiem akadēmiskajiem sasniegumiem, spēja ienest skolas ikdienā ko jaunu un savādāku. Paldies IESPĒJAMĀS MISIJAS dalībniekiem par enerģiju un uzņēmību, jo tās palīdz veidot pozitīvu un progresīvu vidi. Par mākslu aizraut un motivēt. Visu akcijas dalībnieku stiprā puse ir zināšanu praktiskais pielietojums, sasaiste ar reālo dzīvi. Cerams, ka mums izdevās to sadzirdēt un ieraudzīt? Mēs ticam, ka Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki. Kā par tādiem kļūt? Piedaloties IESPĒJAMAJĀ MISIJĀ Latvijā, tās dalībnieki strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē. Cik esam tam gatavi? Kas mainītos? Mēģināsim?

Praktiska darbošanās un radoša pieeja ir labākie skolotāji dzīvesskolā. Paldies visiem, kas atbalstīja Draudzīgas skolas ideju, kļuva par tās aizsācējiem un apliecinājumu tam, ka izglītība ir vērtība –  Ilutai Kaņepējai (NMP, ārsta palīgs), Kristīnei Ginaitei (pašvaldības kultūras darba organizatore), Elitai Kaņepējai (uzņēmējdarbības attīstības speciāliste, tirgus pārzine), Līvai Kotinai (Pļaviņu novada tūrisma informācijas centra vadītāja), Guntai Žildei (skolotāja, Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja), Kristīnei Rullei (pirmsskolas izglītības skolotāja, Aiviekstes pagasta bibliotēkas vadītāja), Inārai Upeniecei (skolotāja, JIC vadītāja), Vijai Liepiņai (Pļaviņu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja), Alitai Klušai (Klintaines pagasta bibliotēkas vadītāja), Dainim Kaņepējam (saimnieciskās darbības veicējs), Inesei Zvejsalniecei (vieglās rūpniecības tehnoloģe), Ansim Saliņam (lauksaimnieks, Pļaviņu novada domes  deputāts), Renāram Vuškārniekam (operatīvā medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs), Ilonai Savičai (pārtikas un nepārtikas preču pārdevēja), Alīnai Pakerei (vizāžiste), Raimondam Spēkam (Pļaviņu novada domes izpilddirektora vietnieks), Inetai Grandānei (Pļaviņu novada bibliotēkas vadītāja), Aigaram Luksam (Pļaviņu novada domes priekšēdētājas vietnieks).

Mūsu zināšanas un spējas var iedvesmot daudzus, ja tajās dalāmies! 

Aiga Bērziņa, Draudzīga skola koordinatore