Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 29. februāris – 4.marts

Skolā dežūrē 9.a klase

 

Pirmdiena, 29. februāris
10.00 Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss (1. kārta) Pļaviņu Mūzikas skolā
14.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme

Otrdiena, 1.marts
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei: 6.a klasei – 104.kab. (darba vad. R.Jakovļeva), 6.b klasei – 201. (darba vad. S.Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 309.kab.(darba vad. Dz. Vanaga)
No 10.00 Starpnovadu (2.posma) skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentēšana skolēnu zinātniskajā konferencē I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: D.Bariņa, L.Krūmiņa, K.Gulbinska, D.Pauniņa)
15.00 Skolotāju sanāksme 201. kab.
 
Trešdiena, 2.marts
2. mācību stundas laikā Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasēm: 3.a klasei – 103.kab. (darba vad. G. Balodis), 3.b klasei – 115.kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 117.kab. (darba vad. K. Balode)
12.10. Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 3.marts
13.20 D.Rijnieka muzikāla programma „Uzmanību- elektrība!” 1.-4.klasēm
 
Piektdiena, 4.marts
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 9.a. un 9.b klašu virsdežuranti, kl. audzinātāji)
7.mācību stundas laikā 6.-7.klašu konkurss “Es zinu vēsturi” 215.kab.
Valsts (3.posma) 42.olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā (L.Kiopa, A.Lasmane)
Latvijas skolēnu 69. spartakiāde tautasbumbā (2004. – 2006.g. dzim.)
Informācijas iesniegšana par izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem IKVD iesniedzamajai atskaitei ( elektroniski iveta.krastina@png.edu.lv  )- atb. kl.audz.

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu