Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 29. februāris – 4.marts

Skolā dežūrē 9.a klase

 

Pirmdiena, 29. februāris
10.00 Skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss (1. kārta) Pļaviņu Mūzikas skolā
14.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme

Otrdiena, 1.marts
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 6.klasei: 6.a klasei – 104.kab. (darba vad. R.Jakovļeva), 6.b klasei – 201. (darba vad. S.Stučka), 6.ab klasei (ar atbalsta pasāk.) – 309.kab.(darba vad. Dz. Vanaga)
No 10.00 Starpnovadu (2.posma) skolēnu zinātniski pētniecisko darbu prezentēšana skolēnu zinātniskajā konferencē I.Gaiša Kokneses vidusskolā (Piedalās: D.Bariņa, L.Krūmiņa, K.Gulbinska, D.Pauniņa)
15.00 Skolotāju sanāksme 201. kab.
 
Trešdiena, 2.marts
2. mācību stundas laikā Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasēm: 3.a klasei – 103.kab. (darba vad. G. Balodis), 3.b klasei – 115.kab. (darba vad. V. Platgalve), 3.ab klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 117.kab. (darba vad. K. Balode)
12.10. Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 3.marts
13.20 D.Rijnieka muzikāla programma „Uzmanību- elektrība!” 1.-4.klasēm
 
Piektdiena, 4.marts
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 9.a. un 9.b klašu virsdežuranti, kl. audzinātāji)
7.mācību stundas laikā 6.-7.klašu konkurss “Es zinu vēsturi” 215.kab.
Valsts (3.posma) 42.olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 11.-12.klasei Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā (L.Kiopa, A.Lasmane)
Latvijas skolēnu 69. spartakiāde tautasbumbā (2004. – 2006.g. dzim.)
Informācijas iesniegšana par izglītojamo neattaisnotajiem kavējumiem IKVD iesniedzamajai atskaitei ( elektroniski iveta.krastina@png.edu.lv  )- atb. kl.audz.

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJA LEPOJAS

evitaPagājušajā nedēļā konkursa “Ekselences balva” finālā, vadot mācību stundas Mārupes vidusskolas skolēniem, par uzvaru cīnījās 19 progresīvi dabaszinātņu un matemātikas skolotāji.

“Ekselences balvu” bioloģijā saņēma Airita Ešenvalde (Priekules vidusskola), fizikā – Ludmila Belogrudova (Aizkraukles novada ģimnāzija), ķīmijā – Ilze Ventiņa (Talsu Valsts ģimnāzija) un matemātikā – Linda Čākure (Rūjienas vidusskola). “Ekselences balva” jau piekto gadu tiek piešķirta par skolotāja darbu klasē, nevis skolēnu rezultātiem eksāmenos un olimpiādēs, nostrādāto gadu skaitu vai formāliem dokumentiem. Izmantojot radošus mācību paņēmienus un moderno tehnoloģiju priekšrocības, skolotāji 8. un 9. klases skolēniem mācīja par elektrisko strāvu un spriegumu fizikā, par līdzīgiem trijstūriem matemātikā, par ādas uzbūvi un funkcijām bioloģijā un skābu vidi – ķīmijā.

Starp 19 Latvijas labākajiem skolotājiem ierindojās arī mūsu skolas skolotāja EVITA VALDBERGA. Lai gan laureātes titulu skolotāja neieguva, tomēr, kā pati skolotāja atzīst, tā ir milzīga pieredze. Uzdevums kuru skolotājai bija jāpaveic, bija gana sarežģīts. Skolotājai bija jāvada bioloģijas stunda Mārupes vidusskolas 9.klases skolēniem par tēmu ādas uzbūve un funkcijas. Stundas ilgums – 20 minūšu, kurā jāparāda noslēgts mācību stundas cikls – ievirze, stāstījums, skolotājas aktivitāte – un jāpanāk skolēnu atgriezeniskā saite. Tas tik tiešām ir ekselences pasākums – nezināmi vērtēšanas kritēriji, iekļaušanās tēmā un laikā. Mūsu skolotāja EVITA VALDBERGA ar to veiksmīgi tika galā.

Balvas pasniegšanas ceremonijā, kas notika Latvijas Universitātē, Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece atzina, ka skolotājus raksturo talants, aizrautība un dziļa ieinteresētība: “Te nav nejauši nokļuvušo. Jūsu darbu pirms uzvarētāju noteikšanas rūpīgi vērtēja, vēroja, kā jūs strādājat, vērtēja, cik liels ir jūsu audzēkņu guvums. Un tieši par to , ka jūs, radoši un progresīvi strādājot, savus labākos rezultātus esat palīdzējuši sasniegt katram skolēnam klasē, es jums izsaku visdziļāko pateicību.” Man gribētos pievienoties Saeimas priekšsēdētājas teiktajam un paust savu atzinību mūsu skolas skolotājai EVITAI VALDBERGAI par uzņēmību un neatlaidību iesākto novest līdz galam.

Pļaviņu novada ģimnāzijas skolēni, vecāki, kolēģi un skolas administrācija varam būt lepni par tādiem cilvēkiem, kā EVITA VALDBERGA,  kas konkurēt spējīga tik nozīmīgās aktivitātēs, kā “Ekselences balva.”

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktore Rita Pole

DRAUDZĪGA SKOLA PIEDĀVĀ!

cilveks

 

KAS? Iespējamā misija

KAD? 26.februārī, 2. mācību stundā

KUR? Pļaviņu novada ģimnāzijā

KAM? Visiem interesentiem

TIKŠANĀS ar gudriem, radošiem un prasmīgiem cilvēkiem

KĀPĒC? Lai iepazītos, ieklausītos, padomātu, uzdotu jautājumus un iedvesmotos

P.S.  Esi pirmais- jautā,  izsaki savu viedokli!