Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2016. gada 22. februāris – 26. februāris

Skolā dežūrē 10. klase

Pirmdiena, 22. februāris
9.00 -11.00 Starpnovadu (2.posma) olimpiāde vācu valodā 8.klasei (Piedalās: B.B.Damberga, K.Davidova, A.Kapteine, L.Kārkliņa, L.Liepiņa) 104.kab.
 
Otrdiena, 23. februāris 
2. un 3.mācību stundas laikā VISC diagnosticējošais darbs matemātikā 8.a klasei 104.kab. (darba vad. R.Jakovļeva), 8.b klasei 311.kab. (darba vad. V.Rulle)
10.00 Administrācijas sanāksme 110.kab.
12.00 Starpnovadu vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2016 ” Pļaviņu Mūzikas skolā
14.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme
15.00 MK sanāksmes
 
Trešdiena, 24. februāris
2.un 3.mācību stundas laikā valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs latv.val. 6.klasēm: 6.a klasei – 201.kab. (darba vad. E.Valdberga), 6.b klasei – 215.kab. (darba vad. I.Krastiņa), 6.a,b klasei (ar atbalsta pasāk.) – 309.kab. (darba vad. I.Seipule)
10.00 – 13.00 Starpnovadu (2.posma) tiešsaistes  olimpiāde ģeogrāfijā 10.-12.klasēm (Piedalās: D.Bariņa, D.Pauniņa)  20.kab.
12.10 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
15.00 „Erudīts” 8. – 9. klasei 311. kab.
 
Ceturtdiena, 25. februāris
2.mācību stundas laikā Valsts pārbaudes darbs – diagnosticējošais darbs latv.val. 3.klasēm: 3.a klasei – 117.kab. (darba vad. G.Balodis), 3.b klasei – 115.kab. (darba vad. K.Balode), 3.a,b klasei (ar atbalsta pasākumiem) – 102.kab. (darba vad. V.Platgalve)
Piedalīšanās IZM organizētajā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā (I.Seipule)
 
Piektdiena, 26. februāris
2.māc.st.laikā Kustības „Draudzīga skola” pasākums 2.-12.klasēm „ DRAUDZĪGĀ IESPĒJAMĀ MISIJA”
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310. kab. (piedalās 10. un 9.a klašu virsdežuranti, kl. audzinātāji)
17.00 Deju sadancis “Danči Daugavas krastā” svinību zālē
UNESCO LNK organizēts sagatavošanās pasākums starptautiskajam jauniešu forumam – ANOsimulācijas spēlei “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” Rīgā (Z.Čipāne, G.Kapteinis, L.Kiopa, A.Hermanis, L.Ivanova)
Vācu valodas 46.valsts olimpiāde 10.-12.kl. 3.posma 2.kārta Rīgas Valsts vācu ģimnāzijā (I.Seipule)

Komentēt

Tev jāienāk, lai komentētu