Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

2016.gada Žetona vakars

Pļaviņu novada ģimnāzijas žetons2016.gada 6.februāris Pļaviņu novada ģimnāzijā īpaša diena – Žetona vakars. Šogad  piederības apliecinājumu savai skolai saņēma 21 Pļaviņu novada ģimnāzijas 12.klases  skolnieks, kā arī viņu klases audzinātājs Valdis Silovs.

Ar Žetona pasniegšanas tradīciju cieši savijušies  sporta skolotāja Artūra Grīvnieka aizsāktie turnīri, kuros par ceļojošajiem kausiem un piemiņas medaļām cīnās sportiskākie un azartiskākie absolventi un arī tagadējie skolnieki. Šogad  A.Grīvnieka 100 basketbola soda metienu izcīņā  uzvarētājas kausu ieguva 2011.gada absolvente Arita Lukss, bet  Absolventu kausu basketbolā izcīnīja komanda „Karjers”  (E.Bebris, U.Bondarevs, O.Skudra, J.Īvāns, N.Mickevičs, G.Džeriņš, K.Lotuhovs).

Šogad – 83 Žetona vakaram bija reģistrējušies 128 iepriekšējo gadu absolventi.

Viskuplāk pārstāvēti bija :

1996.g. – 7; 2001.g. – 7; 2006.g. – 13; 2011.g. – 15;  2012.g. – 12;  2013.g. – 12;  2014.g. – 7; 2015.g. – 16.

Paldies visiem  absolventiem, kuri neaizmirst savu skolu, skolotājus un svētku vakarā dalījās dzīves pieredzē un teica laba novēlējumus žetona saņēmējiem un skolai! Paldies par sarūpētajām dāvanām 2015., 2011., 2006., 1996., un 1991. gada absolventiem, kuras papildinās skolas bibliotēkas grāmatu krājumu, sporta inventāru un ļaus baudīt skolu no putna lidojuma.

1961.gada absolventes Veltas Kaņepējas un 1974.gada absolventes Nadeždas Pakalkas teiktie vārdi mūs visus vedināja aizdomāties par to, ka skolai un skolotājiem vienmēr mūsu dzīvē būs nozīmīga loma un, lai arī to būsim beiguši pirms pieciem, desmit vai piecdesmit pieciem gadiem, tu gribēsi tajā atgriezties.

Lai 12.klasei un klases audzinātājam veiksmīgs mācību gada II semestris un eksāmenu sesija! Lai Žetona vakara M.Zālītes lugas „Eža kažociņš” iestudējumā gūtās atziņas palīdz dzīvē izdarīt pareizo izvēli!

Tiksimies Žetona vakarā 2017 gadā!

Pļaviņu novada ģimnāzijas direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

Skolotāja Evita Valdberga – starp “Ekselences balvas” finālistiem!

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

ekselenceEsam patiesi gandarīti, priecīgi un lepni, ka mūsu kolēģe Evita Valdberga ir iekļuvusi prestižā konkursa dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem “Ekselences balva” finālā nominācijā “Par izcilu darbu inovatīva mācību procesa īstenošanā bioloģijā”. Evitu Valdbergu konkursam izvirzīja Pļaviņu novada ģimnāzijas vadība un izvirzīšanu atbalstīja skolas metodiskā padome.

Konkurss “Ekselences balva” šogad tiek organizēts piekto reizi. Nolikumā par Ekselences balvu ir teikts, ka tā tiek piešķirta pašiem progresīvākajiem, visefektīvāk un mūsdienīgāk strādājošajiem Latvijas skolotājiem.

“Ekselences balvu” organizē LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Latvijas Universitātes Fondu. 1400 eiro lielu balvu katra no četriem mācību priekšmetu (fizikas, ķīmijas, bioloģijas un matemātikas) izcilākajiem skolotājiem nodrošina mecenāti – Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija,  SIA “PharmIdea”, SIA “Metrum” un AS “Latvijas valsts meži”. Visus finālistus sveiks arī izglītības uzņēmums “Lielvārds”.

Šogad konkursam tika pieteikts 101 skolotājs, no kuriem 45 pieteikti balvai matemātikā, 26 – balvai bioloģijā, 15 – fizikā un 15 – balvai ķīmijā. Pēc žūrijas komisijas lēmuma finālam kopā tika izvirzīti 20 skolotāji, katrā no nominācijām – pieci. (vairāk skat: http://www.dzm.lu.lv/aktualitates/02-2016/dabaszinatnu_skolotaji_pieradis_sevi_ekselences_balvas_finala)

Konkursa fināls notiks 17.februārī, kad skolotāji vadīs mācību stundas fragmentu Mārupes vidusskolas skolēniem, dalīsies pieredzē, diskutēs ar citiem kolēģiem un risinās dažādas mācību problēmsituācijas. Žūrijas komisijā darbosies nozares eksperti, uzņēmēju pārstāvji, iepriekšējā gada “Ekselences balvas” laureāti, vērā tiks ņemts arī skolēnu viedoklis par skolotāja vadīto mācību stundas fragmentu. Fināla gaitu vēros dažādu plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Dienas noslēgumā Latvijas Universitātes Mazajā aulā notiks svinīgais visu finālistu apbalvošanas pasākums, arī “Ekselences balvas” pasniegšana.

Nokļūšana šāda mēroga konkursa finālā jau tagad ir lielisks mūsu skolas skolotājas Evitas Valdbergas panākums. Turēsim īkšķus, vēlēsim viņai tālāku veiksmi un izdošanos, apliecinot savu pedagoģisko meistarību un konkurētspēju arī konkursa noslēguma etapā!

Uz svešvalodu metodisko mēnesi atskatoties

svesvalodaNo 2016.gada 4.janvāra līdz 29.janvārim skolā risinājās svešvalodu mēnesis, kura mērķis bija aktualizēt svešvalodu nozīmi mūsdienu sabiedrībā un piedalīties ar svešvalodu saistītās darba aktivitātēs.

  Mācību stundās skolēni skatījās gan mākslas, gan dokumentālās filmas un veica uzdevumus par redzēto materiālu.

Visa mēneša garumā skolēni  katru nedēļu varēja iepazīties ar vizuāli informatīvo materiālu  par Krieviju,  Vāciju un Angliju, tās kultūrām, ekonomiku un valsts  raksturīgākajām iezīmēm.

Notika arī dažādi konkursi :

  1. vietu ieguva 4.b klase ar komandas nosaukumu: „4 from 7”;
  2. vietu izcīnīja 5. a klases komanda: „English monkeys”;
  3. vietā 3.b klases komanda: „Idea”.

Skolēni pārbaudīja savas zināšanas angļu valodas vārdu krājuma prasmēs. Konkurss pagāja darba un jautrības atmosfērā, jo varēja noklausīties un redzēt jaunāko klašu skolēnu priekšnesumus angļu valodā, līdzdarboties izpildot gan piedāvātos fiziskos vingrinājumus, gan deju soļus.

Skolotājas: Indra Ozoliņa un Ineta Bicāla ar gandarījumu sveica uzvarētāju komandas un pārējos skolēnus par piedalīšanos pasākumā.

Skolēni iejutās picērijas klienta  un oficianta lomās. Bija arī rakstiski gramatiskie uzdevumi, mīklu mīnēšanas konkurss.

Kā balva skolēniem tika pasniegta pica. Uzvarētāju komandas ieguva iespēju atkārtoti kopā ar klašu audzinātājām doties uz picēriju un nobaudīt picu un pavadīt laiku neformālā gaisotnē.

8.klašu grupā uzvarētāju komandas ir 8.a un 8.b klases, jo abas cīnījās līdzvērtīgi (skolotājas konsultantes Indra Ozoliņa, Jeļena Ozola).

9.klašu grupā uzvarēja 9.a klases komanda (skolotāja konsultante Valda Mičule).

Svešvalodu mēneša ietvaros skolēni piedalījās arī svešvalodu olimpiādēs: krievu, vācu un angļu valodās. Gūti arī atzīstami rezultāti un godalgotie skolēni tika izvirzīti 2.posma starpnovadu olimpiādēm un reģionālajām olimpiādēm.

 Ir jāturpina darbs pie kvalitatīvas svešvalodu apguves, kas  apstiprinās svešvalodu mēneša galveno ideju par cilvēka intelekta līmeņa paaugstināšanu.

Interesantākie momenti tiek piedāvāti arī fotoattēlos par metodiskā mēneša norisi.

 Svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja: Indra Ozoliņa.