Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 15.februāris – 19.februāris

Skolā dežūrē 11.klase

Pirmdiena, 15.februāris
Ekopadomes pasākums „Silto džemperu diena”
15.00 Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā skolas darbinieku sanāksme

Otrdiena, 16.februāris 
4.māc. stundas laikā  skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference 201.kab. ( piedalās 10. un 11.klase)
15.00 MP sanāksme 104.kab.
Interešu izglītības koordinatoru seminārs Rīgā (I.Krastiņa)
 
Trešdiena, 17.februāris
12.10 Skolēnu pašpārvaldes ministriju sanāksmes :
Izglītības ministrija 311.kab.
Vides ministrija  310.kab.
Preses ministrija 313.kab.
Kultūras ministrija 316.kab.
Sporta ministrija 7. kab.
Klašu vecākie 215.kab.
12.10.Ekopadomes sanāksme 316.kab.
15.00 „Erudīts” 6.-7.klasei 311.kab.
Karjeras pasākums 5.-6.klasei „Profesiju pasaule”
Konkursa dabaszinātņu un matemātikas skolotājiem “Ekselences balva” fināls Mārupē un Rīgā (E.Valdberga, R.Pole)
 
Ceturtdiena, 18.februāris
2. un 3.mācību stundas laikā diagnosticējošais darbs dabasszinātnēs 9.klasei: 201.kab. 9.a klasei (darba vad. I.Seipule), 213.kab. 9.b klasei (darba vad. I.Ņikiforova)
10.00 Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensības tautasbumbā I.Gaiša Kokneses vidusskolā
 
Piektdiena, 19.februāris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 11. un 10.klašu virsdežuranti, kl.audzinātāji)
Krievu val. skolotāju MA vadītāju seminārs Rīgā (A.Bērziņa)
 
9.-20.02. Tematiska izstāde bibliotēkā „Siržu lietus”
15.02.-19.02. Starptautiskās dzimtās valodas dienas atzīmēšana un Latv. val. un literatūras MK organizētais rokrakstu konkurss ,,Rakstu glīti”