Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS EKOSKOLA IZSLUDINA konkursu!

UZMANĪBU!

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS EKOSKOLA IZSLUDINA

NOLIETOTO ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU VĀKŠANAS KONKURSU NO 01.02.2016. LĪDZ 01.03.2016.

elektroptecesI kārta- elektriskās un elektroniskās iekārtas  skolēni  vāc un uzkrāj mājās.
II kārta- klases  nodod savāktās nolietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas noteiktā dienā un laikā no 23.02.2016 līdz 29.02.2016. (sekot  nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu nodošanas grafikam, kas tiks ievietots skolas mājas lapā un ekoskolas informatīvajā stendā 1. stāva foajē)
!!!  Lai nolietoto elektrisko un elektronisko iekārtu vākšana notiktu korekti, elektronisko un elektrisko iekārtu atkritumi nedrīkst būt izkomplektēti:
Piemēram:

Konkursa „Dziedošā klase” I kārta

nots29.janvārī izskanēja mūsu skolas 1.-12.klašu konkursa „Dziedošā klase” I kārta.
Žūrija vērtēja visu klašu uzstāšanos un jāteic, ka tas nebūt nebija viegli, jo atsevišķās klašu grupās konkursantu sniegums bija ļoti labs un rezultātu atšķirība bija minimāla.
Priecēja 1.- 4.klašu  vokālais skanējums, pozitīvā attieksme un prasme radīt noskaņojumu savas uztāšanās laikā. 5.-8. un 10.-12. klašu grupās kā pozitīvu var minēt darbu pie atbilstošā vizuālā noformējuma, kā arī izaugsmi skatuves kultūras jomā. Protams, žēl, ka vidusskolas posmā izpalika 12.klases dalība, kas mazināja konkurenci 9.-12.klašu posmā.
Gatavojoties konkursa II kārtai, kura plānota  1.aprīlī , konkursa žūrija iesaka joprojām saglabāt labo tradīciju, ka klase uzstājas kopā ar savu klases audzinātāju. Paldies Ilonai Lazdai, Sandrai Fišmeistarei, Gintam Balodim, Olgai Krasutinai, Ievai Volanei un Silgai Stučkai par atraktivitāti un līdzdarbošanos! Paldies arī visiem pārējiem klašu audzinātājiem, kuri savu pozitīvo atbalstu un rūpes par saviem audzināmajiem ne mazāk izrādīja būdami skatītāju rindās!  Žūrija novēl sasparoties 9.klasēm un 11.klasei, kuras konkursā ceram redzēt skaitliski jau lielākā sastāvā.
Vēlam klasēm veiksmīgu dziesmu izvēli un gatavošanos konkursa II kārtai, kurā jādzied jau cita latviešu komponista sacerēta dziesma. Varbūt ar savu izvēli sveiksim Raimondu Paulu viņa lielajā jubilejā?!
Uz konkursa „Dziedošā klase” II kārtu 1.04.2016. izvirzītas:
1.-4.klašu grupā -  visas klases
5.-8.klašu grupā –  1.vieta -  8.a
2.vieta – 7.a
3.vieta – 6.b un 8.b
9.-11.klašu grupā –  1.v.  – 10.klase
2.vieta – 9.b klase
3.vieta – 9.a un 11.klase

Žūrijas vārdā –  direktores vietniece audzināšanas darbā Iveta Krastiņa

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS EKOSKOLA IZSLUDINA MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSU

UZMANĪBU!

PĻAVIŅU NOVADA ĢIMNĀZIJAS EKOSKOLA IZSLUDINA

MAKULATŪRAS VĀKŠANAS KONKURSU NO 01.02.2016. LĪDZ 11.03.2016.

 
MakuluturaI kārta- makulatūru  skolēni  vāc un uzkrāj mājās vai klasē līdz 01.03.2016. (iepriekš vienojoties ar klases audzinātāju)

II kārta- klases  nodod savākto makulatūru noteiktā dienā un laikā no 07.03.2016 līdz 11.03.2016. (sekot  makulatūras nodošanas grafikam, kas tiks ievietots skolas mājas lapā un ekoskolas informatīvajā stendā 1. stāva foajē)

!!!  Lai makulatūras uzskaite notiktu korekti, lūgums makulatūru nodot sasaiņotu pakās (līdz 30kg)  un katrai pakai uzrakstīt  klasi. Ja kāds skolēns vēlas piedalīties makulatūras konkursā individuāli, tad uz viņa makulatūras pakām jāraksta klase un vārds.

Vārds februārim….

februarisKlāt februāris – gada īsākais mēnesis. Ziema atkāpjas, bet drēgnais laiks liek domāt par sauli –   meklējam siltumu un gaismu. Atceries, ka katrā sirdī  tā mīt , tikai  jāieskatās,  jāsajūt  un jādod  vaļa!  Dalies ar to!  Jo vairāk dosi, jo pasaule tev atdos. Ļaujies  jūtām, runā, runā skaļi – doma plus labs vārds ir dubultstipri. Aizver acis. Pasapņo! Esi miera osta pats vai kādam. Bet zini – miers katram savs, kur vienam mierīgi, citam sāpīgi. Meklē savu. Esi dzestrs februāra rīts, esi pats, vienkārši  esi! Esi šeit un tagad, bet  skaties nākotnē. Ielādē dzīvības spēku, atrodi saikni ar Zemi. Dzīvo laimīgi, piepildīti un harmonijā. Tver sīkumus, jo tie veido lielo katra bagātību – laimīgu dzīvi.

Skolas preses ministrija