Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 25.janvāris – 29.janvāris

Skolā dežūrē 7.b klase

 

Pirmdiena, 25.janvāris
Krievu nacionālās virtuves diena
15.15. Komandu sacensības 9.ab klasēm “Picērijā runā angliski”

Otrdiena, 26.janvāris 
Latvijas republikas Starptautiskās (de jure) atzīšanas diena
Angļu nacionālās virtuves diena
 
Trešdiena, 27.janvāris
3.mācību stundas laikā skolas (1.posma) vācu valodas olimpiāde 8.klasēm 104.kab.
12.10 MK un pašpārvaldes skolotāju konsultantu tikšanās ar konkursa „Gada klase” koordinatoru 215.kab.
Vācu nacionālās virtuves diena
Teātra pulciņa pasākums „Es māku rakstīt!” filiālē Odzienā
 
Ceturtdiena, 28.janvāris
8.30 UNESCO ASP darba grupas sanāksme 203.kab.
10.00 – 13.00 2.posma tiešsaistes olimpiāde fizikā 9.-12.klasēm (R.Milsons, L.Lakstīgala, I.Skrabutena, V.Adamoviča, Z.Čipāne, S.Djubina, D.Samul) 20.kab.
Aizkraukles, Jēkabpils un Ilūkstes reģionālo skolu sporta skolotāju metodiskais seminārs Jaunjelgavas vidusskolā (J.Eiduks)
 
Piektdiena, 29.janvāris
9.00 – 11.00 Starpnovadu (2.posma) krievu valodas olimpiāde 10.-12.klasei (R.Djukareva, D.Pauniņa, A.Deļikatnaja, L.Lakstīgala, K.Gulbinska, M.Mičule) 104.kab.
11.klases skolēnu ZPD iesniegšana
9.-12.klašu tikšanās ar LR Aizsardzības ministru R.Bergmani svinību zālē
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 7.b un 12.klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Konkursa “Dziedošā klase” I kārta skolas svinību zālē
Projektu nedēļas tēmas iesniegšana direktores vietniecei I.Seipulei (elektroniski vai izdrukas veidā)
 
19. – 30.01. Skolas tautasbumbas turnīrs
25.-29.01. – sagatavošanās posms projektu nedēļai
25.- 29.01. Tematiska izstāde  „Ziemas sporta veidi”
25.- 05.02. „Draudzīgā aicinājuma” akcija
26.- 29.01. Skolas sacensības slēpošanā
30. – 31.01. Latvijas čempionāts biatlonā jauniešiem I kārta

Līdz 31.01. pieteikumu sagatavošana un iesniegšana starptautiskajam jauniešu forumam – ANO simulācijas spēlei “Stipri jaunieši – mierpilnai pasaulei” UNESCO ASP ietvaros

Sveicam ar panākumiem vēstures un latviešu valodas olimpiādēs

Grāmatas

Jaunā semestra aizvadītajās pirmajās nedēļās tika organizētas jau divas 2.posma jeb starpnovadu olimpiādes, kurās ar labiem panākumiem piedalījās mūsu skolas skolēni:

Priecājamies par sasniegto un sveicam skolēnus un viņu skolotājas! Labu veiksmi visiem arī nākamajos startos!
Informāciju sagatavoja direktores vietniece izglītības jomā Ilze Seipule