Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Pļaviņu novada ģimnāzija – JA Latvija dalībskola

JEL

Uzsākot šo mācību gadu, mūsu skola  kļuva  par JA Latvija (biznesa izglītības biedrība Junior Achievement Latvija) dalībskolu. Skolēni tika aicināti iesaistīties praktiskās uzņēmējdarbības izglītības programmā, dibinot mācību uzņēmumus.  Rezultātā tika dibināti 10 uzņēmumi, kuros iesaistījās 9., 10. un 11.klases skolēni. 2015.gada 17.decembrī  Pļaviņu novada ģimnāzijā notika arī pirmais skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš, kurā skolēni prezentēja savas ieceres un jau paveikto. Tas ir tikai sākums. Ražojot produkciju, skolēni strādā arī ar dažādu dokumentāciju, kuras rakstīšana sagādā pamatīgas problēmas. Tomēr darbs ir uzsākts un tas jāturpina, lai pavasarī, atskatoties uz šo mācību gadu, būtu daudz secinājumu un ieguvumu. Jau pēc pirmā tirdziņa skolēni savās pārdomās ir pozitīvi. Pārsvarā prieks par nebijušu pieredzi, galvenais, pārdoto ražojumu klāstu. Skolēnus sajūsmina fakts, ka viņi var pārdot savus  ražojumus un gūt peļņu. Gribētu citēt SMU „Liesma” dalībnieku viedokli: „Skolēnu mācību uzņēmumu veidošana un savas produkcijas pārdošana ir laba un līdz šim nebijusi pieredze. Kā pozitīvu var atzīmēt savu prasmju pilnveidošanu. Jauki gūt ienākumus. Kā negatīvu var minēt konkurences trūkumu.”

Ja skolēni mācoties pamatskolā spēj formulēt šādu viedokli, ar nepacietību var gaidīt brīdi, kad tiks apgūta ekonomikas mācība vidusskolā.  Mūsu darbs turpinās. Novēlu veiksmi turpmākā darbībā visiem, kuri ir iesaistījušies skolēnu mācību uzņēmumu darbībā. Lai pietiek izturības un pacietības.

 

Pļaviņu novada ģimnāzijas ekonomikas skolotāja Mārīte Skrabutena