Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Janvāris – svešvalodu mēnesis

gramatas

Svešvalodu prasme ir cilvēka intelekta rādītājs, to apguve ir ceļš uz šī intelekta augstāko virsotni.

 Parasti valodu uztver kā garīgu vērtību,taču mēs redzam,cik strauji mainās pasaule. Arī  Eiropa vairs nav tāda, kāda tā bija pirms dažiem gadu desmitiem. Ja pavērojam cilvēkus jebkurā no lielajām Rietumeiropas pilsētām,tad acu priekšā paveras ļoti raiba aina. Pretī nāk cilvēki ar dažādu ādas krāsu,nāk sievietes,ietinušās lielos lakatos,aizsegtām sejām,pie rokas pieķērušies melnīgsnēji bērni ar spožām,brūnām acīm. Nāk cilvēki,kuri tikai pavisam nesen ir atstājuši savu dzimteni. Pat tās valstis,no kurām iedzīvotāji parasti brauca prom, piemēram,Īrija un Portugāle,pēc iestāšanās Eiropas Savienībā kļuvušas par imigrantu valstīm. Un arī Latvijai ir jābūt gatavai,ka pēc dzīves līmeņa uzlabošanās,iedzīvotāju etniskais sastāvs kļūs citāds. Eiropas daudznacionālais raibums ir radījis nepieciešamību katram tās iedzīvotājam  prast vairākas valodas.

Kā valodas mācāmies mēs?

Pamēģināsim uz valodas apguvi paskatīties no dažādiem mūsdienīgās dzīves skatupunktiem.

Svešvalodu MK piedavā skolēniem un  interesentiem sekojošas (krievu, angļu, vācu) valodu  apguves un izziņas iespējas. Ar Svešvalodu mēnesī plānotajām aktivitātēm var iepazīties šeit.

Lai mums visiem izdodas tiekšanās uz intelekta augstāko virsotni!

                                                                    Svešvalodu MK

Ziemassvētki 2015

Ziemassvētku pasākumi fotogrāfijās…

Vārds janvārim!

janvaris