Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 4.janvāris – 8.janvāris

Skolā dežūrē 8.a klase

Pirmdiena, 4.janvāris
Filmas svešvalodās svešvalodu metodiskā mēneša ietvaros (visu nedēļu)
Vizuāli informatīva prezentācija par Krieviju svešvalodu metodiskā mēneša ietvaros (visu nedēļu
 
Otrdiena, 5.janvāris 
10.00 Administrācijas sanāksme 203.kab.
 
Trešdiena, 6.janvāris
12.05 Skolēnu pašpārvaldes ministru, skolotāju konsultantu  un konkursa „Gada klase” koordinatora sanāksme 215.kab.
 
Ceturtdiena, 7.janvāris
Krievu Ziemassvētki svešvalodu metodiskā mēneša ietvaros
 
Piektdiena, 8.janvāris
2.mācību stundas laikā skolas (1.posma) olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.,9. un 11., 12. klasei 311.kab.
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 8.a un 8.b klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Informātikas un programmēšanas pamatu skolotāju seminārs (L.Ivanova)
Ieskaišu grafika 2.semestrim aizpildīšanas pēdējā diena
 
04.-08.01.Tematiska izstāde „Kāds tu būsi 2016.gads”