Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Sveicam ar sasniegumiem ikdienas darbā, 1.semestri noslēdzot!

ziema

Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā

Ir skaisti iziet meklēt gaismas ceļu. Ceļu uz gaismu. Gaismu, kas uzved uz ceļa. Ticēt, ka šis   ceļš atradīsies. Vēl skaistāk ir atrastajā gaismas ceļā noturēties. Palikt tur par sargu.

/Maija Laukmane/  

2015./2016.mācību gada 1.semestris ir pagājis un nu jau ar katru jaunu dienu saules ceļš debesīs kļūst par kādu brīdi garāks un gaišāks. Tikko aizvadītie Ziemas Saulgrieži bija apliecinājums tam, ka svētki lielā mērā ir tādi, kādus mēs ar savu ikdienas darbu tos pakāpeniski veidojam. Šī mācību gada pirmie četri mēneši mūsu skolā ir bijuši bagāti ar daudziem labiem darbiem un dažādiem sasniegumiem. Ceru, ka ikviens kaut ar nelielu gandarījumu var atskatīties uz savu veikumu, savu personīgo izaugsmi, kas būtībā arī ir viens no izglītības kvalitātes galvenajiem rādītājiem. Sacensties pirmkārt jau pašam ar sevi, pārspēt pašam sevi ir katra skolēna pamatuzdevums.

Pie skolas Ziemassvētku eglītes tradicionāli godinājām mūsu audzēkņus, kuri ar lielu neatlaidību, gribasspēku un mērķtiecību ir uzrādījuši ļoti labus rezultātus ikdienas mācību darbā, noslēdzot 1.semestri ar vidējiem mācību sasniegumu vērtējumiem “8” un vairāk balles vai tām pielīdzināmu atbilstošu aprakstošo vērtējumu 1.-3.klasē.

Pļaviņu novada ģimnāzijas Pateicības rakstus par augstiem sasniegumiem mācību darbā gada nogalē saņēma 71 skolēns:

1.a klasē:

Krista Patrīcija Abitkina, Adele Bērziņa, Sofija Anna Birkāne, Helēna Eriksone, Marta Mača, Ieva Miķelsone, Vanesa Viktorija Pudenko, Markuss Skrabutens, Mārtiņš Zunde;

1.b klasē:

Kristers Aizporietis, Beāte Bancāne, Laura Lorita Buševica, Raivo Lauva, Elija Muceniece, Marta Ozoliņa, Alita Paļuga, Loreta Paļuga, Justīne Riekstiņa, Amanda Rudzīte;

2.a klasē:

Ance Bērziņa, Viviāna Jaudzema, Viktorija Kaugere, Lauris Ozols, Ivars Svars, Armands Svencis, Kristers Ūbergs;

2.b klasē:

Paula Bicāla, Keita Kristiāna Brūniņa, Renāte Jankuna, Elvis Mareks Liepiņš, Edgars Osipauskis, Rihards Ozoliņš;

3.a klasē:

Tīna Rudbārža;

3.b klasē:

Anastasija Gorpeņuka, Aleksa Kitajeva, Roberts Mačs, Paula Beāte Mežmale;

3.e klasē:

Enija Lazdiņa;

4.a klasē:

Nikola Gasperoviča, Madara Smirnova, Ralfs Striķis, Annija Vīksna;

4.b klasē:

Una Bērziņa, Laila Bicāla, Aksels Leitlants, Linards Lukss;

5.a klasē:

Mikus Briežkalns, Una Ivanova, Mikuss Krēbss, Sanita Placēna, Edīte Visocka;

6.b klasē:

Agita Cukanova, Andis Daugavietis, Evelīna Paula Ķerķe, Elīza Luksa, Beāte Skrabutena;

7.a klasē:

Guna Elīte;

7.b klasē:

Sonora Balode, Lelde Elīna Pitjukeviča, Krista Priede;

8.a klasē:

Karīna Davidova, Lineta Lauva;

8.e klasē:

Evija Mahliņeca;

9.a klasē:

Samanta Djubina, Dzmitry Samul, Rēzija Līna Upeniece;

9.b klasē:

Violeta Adamoviča, Letīcija Janoviča;

11.klasē:

Liene Lakstīgala, Diāna Pauniņa;

12.klasē:

Ieva Skrabutena.

Daudzi mūsu audzēkņi ir bijuši arī aktīvi, atbildīgi un iniciatīvas bagāti gan klases dzīvē, gan skolēnu pašpārvaldē. Skolas Pateicības rakstus par sabiedrisko aktivitāti 2015./2016.mācību gada 1.semestrī saņēma: Māris Stašulāns (2.a), Armands Svencis (2.a), Kristers Ūbergs (2.a), Patrīcija Zepa (2.a), Simona Lindenberga (3.e), Antra Čepule (4.e), Mikus Briežkalns (5.a), Una Ivanova (5.a), Samanta Jansone (5.a), Mikuss Krēbss (5.a), Sabīne Lasmane (5.a), Sanita Placēna (5.a), Santa Turinceva (5.a), Edīte Visocka (5.a), Keita Aizporiete (5.b), Nastja Oborotova (5.b), Kristīne Lindenberga (5.e), Jānis Orlovs (5.e), Anna Esiņa (6.a), Sintija Karabanova (6.a), Ingus Siliņš (6.b), Lauris Katkevičs (6.e), Guna Elīte (7.a), Linda Kudrjavceva (7.a), Evelīna Skābarniece (7.a), Alīna Stafecka (7.a), Līva Čepule (7.e), Kristaps Kristiāns Kuciņš (7.e), Betija Beāte Damberga (8.a), Karīna Davidova (8.a), Agate Mežmale (8.a), Vladislavs Mozgaļovs (8.a), Kitija Smirnova (8.a), Enia Kaņepēja (8.b), Anete Kapteine (8.b), Evija Mahliņeca (8.e), Zane Čipāne (9.a), Agate Krista Kriņicka (9.a), Rēzija Līna Upeniece (9.a), Anete Bite (9.b), Lora Lazdāne (9.b), Viktorija Samanta Mateša (9.b), Baiba Matuka (10.), Zane Orlovska (10.), Karolīna Gulbinska (11.), Lelde Kiopa (11.), Laura Krūmiņa (11.), Juris Ernests Brūniņš (12.).

Paldies skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par ieguldīto darbu! No visiem  mums, no mūsu kopējās sadarbības lielā mērā būs atkarīgs arī tas, kāds būs Jaunais 2016.gads. Vēlu, lai tas visiem ir labs, ar pozitīvu skatu uz dzīvi, lietām, notikumiem, lai tas nes mieru, iedvesmu jauniem darbiem un priecīgi krāsainai ikdienai! Lai mums pietiek gan prāta, gan sirds gudrības un katram izdodas atrast savu gaismas ceļu, tajā neapmaldīties un virzīties uz priekšu!

UNESCO ASP seminārā “Miers sākas ar mani”

logo

Ilze Seipule, UNESCO ASP koordinatore Pļaviņu novada ģimnāzijā

10.decembrī – Starptautiskajā cilvēktiesību dienā – Jaunsilavas pamatskolā notika UNESCO ASP dalībskolu šī gada noslēguma seminārs. Seminārs bija veltīts aktuālām tēmām – miera kultūrai un cilvēktiesībām. No mūsu skolas šajā seminārā piedalījās direktore Rita Pole un direktores vietniece, projekta koordinatore Ilze Seipule.

Skaistu un izjustu sveicienu visiem dalībniekiem bija sagatavojuši Jaunsilavas pamatskolas pārstāvji direktores Janīnas Usāres vadībā.

Ievaddaļā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i. Baiba Moļņika iepazīstināja klātesošos ar ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kuros ir izklāstītas kopīgās rīcības, kas pasaules mērogā tiks veiktas, lai panāktu nabadzības izskaušanu un ilgtspējīgu attīstību līdz 2030.gadam. 17 globālie ilgtspējīgas attīstības mērķi ir kā galvenie atskaites punkti, uz kuriem pasaulei būtu jāvirzās, lai tā kļūtu labāka. Īpaši tika akcentēts 16.mērķis, kas aicina veicināt mieru un taisnīgumu pasaulē. Baibas Moļņikas vēlējums apzināties katra cilvēka atbildību un atstāto mantojumu pasaulē sasaucās ar filozofa Augusta Milta sacīto: “’Kādas pēdas mēs atstājam dzīves zaļajā laukā? Vai tur, kur esam minuši kāju, kaut kas ziedēs? Tas ir arī mūsu cieņas, goda un slavas jautājums.”

Baiba Moļņika runāja arī par globālo pilsoniskumu, norādīja, ka globālais pilsoniskums savā dziļākajā būtībā ir nevis mācīšanās par to, bet gan tā piedzīvošana, darbojoties pašam un izzinot to. Piedzīvojot un izdzīvojot to, globālais ātri un spēcīgi var kļūt par lokālo. Globālo pilsoniskumu raksturojošie lielumi ir:

Turpinājumā semināra moderatore, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Izglītības sektora vadītāja, Ilze Dalbiņa deva vārdu Latvijas Universitātes profesorei filozofei Maijai Kūlei, kura savā uzstāšanās laikā runāja par cilvēktiesībām, miera kultūru un vērtībām. Cilvēktiesību pamatā ir individuālisma nostādnes, jo runa ir par atsevišķu indivīdu, nevis kolektīvu tiesībām. Viņa atgādināja cilvēktiesību filozofijas vispārīgās pamatnostādnes, kas ietvertas ANO Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā: “Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi cieņā un tiesībās, viņiem ir dots saprāts un sirdsapziņa un viņiem citam pret citu jāizturas brālības garā.” Cik pašsaprotami vārdi, tomēr cik grūti mūsdienu pasaulē dažkārt klājas ar to iedzīvināšanu! Tika aplūkotas universālās, nacionālās un ikdienišķās vērtības, uzsverot brīvību, mieru, vienlīdzību, valstiskumu, toleranci, līdzjūtību, atbildību, godu un cieņu. Noslēgumā Maija Kūle citēja populāro franču filozofu Emanuelu Levinu, kurš teicis, ka citādības, atšķirīgā (bet nevis brutālā, uzbrūkošā) atzīšana ir miera priekšnoteikums.

Par to, ko šodien nozīmē būt glokālam (globālā un lokālā mijiedarbība), uzstājās Rēzeknes Augstskolas profesore Sanita Lazdiņa. Viņa uzsvēra, ka svarīgi ir zināt un izprast, kas ir tepat, tuvumā un tad “atlocīt nākamo sīpola kārtu”. Bet, ja ignorējam globālo, tad lokālais kļūst provinciāls. Kopīgais un unikālais ir saskatāms salīdzinājumā. Sanita Lazdiņa minēja vairākus piemērus no Latgales, kur globālais un lokālais bieži vien sastopams vienkopus – gan pilsētvidē, gan valodā, gan sadzīvē. Šie piemēri uzskatāmi parādīja, ka nacionālā apziņa, reģionālā identitāte un eiropeiskums nav pretstatā, ka piederība var būt daudzslāņaina.

Semināra noslēgumā devāmies nelielā ekskursijā pa viesmīlīgo Jaunsilavas pamatskolu, kuras laikā īpaši patīkami visus pārsteidza mājturības skolotāja un viņa skolēnu modernajā kokgriezumu darbnīcā veidotie darbi. Apskatījām arī Latgales mākslas un amatniecības centru un Līvānu stikla muzeju, kā arī ieklausījāmies skolotājas Lilitas Rudzātes stāstījumā par sava tēvoča filozofa Augusta Milta atziņām miera kultūras kontekstā. Līvānu Svētā Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas apmeklējums saturīgās un piepildītās dienas izskaņā lika aizdomāties par Ziemassvētku vēsti un būtību.

UNESCO ASP seminārs “Miers sākas ar mani” atkal no jauna lika saprast, cik ļoti mūsu katra rīcība atskan, atsaucas pasaulē ik mirkli, ka ikviens cilvēkbērns ietekmē pasauli, ka ikvienam no mums ir aktīvi jāiesaistās miera veidošanā personiskajā, ģimenes, kopienas un visas sabiedrības līmenī. Pagājušā gadsimta sākumā britu dzejnieka Frensisa Tompsona rakstītās rindas, manuprāt, trāpīgi raksturo seminārā skartos svarīgos miera un cilvēktiesību jautājumus:

“Visas lietas, gan tālas, gan tuvas,

Ar neredzamu un nemirstīgu spēku saistītas ir,

Tādēļ nevar pakustināt ziedu,

Neiztraucējot zvaigzni.”

Gints Kapteinis – Līderu programmas dalībnieks!

junior

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement-Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) jau otro reizi īsteno Līderu programmu 15-20 gadu veciem jauniešiem, kuras mērķis ir veidot nākotnes starptautisko līderu paaudzi Latvijas konkurētspējas palielināšanai. JA-YE Latvija nākotnes līderis ir mērķtiecīgs, uz sadarbību orientēts, sociāli atbildīgs, ar mecenāta domāšanu un spēju ietekmēt sabiedriskos procesus, pulcējot ap sevi pozitīvi domājošus cilvēkus.  Ar lielu prieku varam lasīt, ka arī mūsu skolas 10.klases skolnieks Gints Kapteinis ir kļuvis par šīs programmas dalībnieku.
Pēc daudzo pieteikumu un rekomendāciju izvērtēšanas respektabla ekspertu komisija uz otrās kārtas interviju novembra beigās uzaicināja vairs tikai 70 jauniešus, starp tiem arī mūsu Gintu. Pēc interviju rezultātiem tika noteikts jaunais Līderu programmas dalībnieku sastāvs, kas šogad pulcēs 16 vidusskolas vecuma jauniešus no dažādām Latvijas izglītības iestādēm.
Katram dalībniekam programmas laikā tiks piešķirts mentors – Latvijā zināms un veiksmīgs uzņēmējs, politiķis vai viedokļu līderis, kas ar savu pieredzi iedvesmos un iedrošinās jauniešus īstenot savu līdera talantu. Savukārt profesionālie Rīgas Koučinga skolas kouči jeb individuālie izaugsmes treneri projekta īstenošanas laikā atbalstīs jauniešus un veicinās katra individuālā potenciāla apzināšanos. Programmas noslēgumā katrs jaunais līderis demonstrēs savu izaugsmi paša izstrādāta projekta prezentācijā, kas veidots, aktīvi sadarbojoties ar savu mentoru.
Sveicam Gintu ar šiem lieliskajiem panākumiem un vēlam, lai dalība Līderu programmā ir noderīga Ginta līdera potenciāla un citu 21.gadsimtā nepieciešamo prasmju tālākai attīstībai.
Vairāk par projektu JA-YE Latvija mājas lapā: http://www.jal.lv/news/global/568

Informāciju sagatavoja Ilze Seipule, direktores vietniece izglītības jomā