Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkursa “Gada klase” rezultāts 1. semestrī

Katra gada nogalē, mēs izvērtējam padarīto, sasniegto un izvirzām mērķus turpmākajam. Šis ir laiks, kad dāvinām viens otram mīlestību, smaidu un labsajūtu.  Ļoti gribas cerēt, ka darot labu citiem, arī paši kļūstam labāki.

Mans uzdevums šajā mācību gadā ir konkursam “Gada klase” vērtēt klašu aktīvo darbību, veiksmes mācību darbā, uzvedību skolā un citus sasniegumus. Patiesi varam priecāties par klasēm, kas aktīvi iesaistās skolas dzīve, ar atbildību izturas pret mācību darbu un cieņu pret citiem cilvēkiem. Lielu paldies jāsaka audzinātājiem, kas palīdz klasēm sagatavoties pasākumiem, iesaka labus padomus, lai viss izdotos un sniedz atbalstu izmisuma brīdī. 1. semestrī dažām klasēm vērojama aktīva iesaistīšanās dažādos konkursos, kur saņemtas pateicības par piedalīšanos. Tas liecina, ka mūsu skolas vārds tiek nests arī tālāk citu Latvijas skolu vidu. Komisija atzinīgi novērtēja sākumskolas skolēnu un audzinātāju darbu pasākumu organizēšanā un aktīvā līdzdalībā. Ziemassvētku laikā nevar aizmirst arī par klašu aktīvu iesaistīšanos “Labo darbu nedēļā”, apmeklējot veco ļaužu pansionātus, sniedzot viņiem koncertu, ziedojot nepieciešamo dzīvnieku patversmei vai sakopjot tās apkārtni un uzkopjot arī mūsu pilsētas apkārtni.

Ar rezultātiem var iepazīties šeit

 Neaizmirsīsim par labiem darbiem un aktīvu darbošanos arī nākošajā gadā! Jo:

apsveikums

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim;
Būs laime tad, ja pratīsim to dot;
Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim;
Vien dodot citiem, varam laimi gūt.

Lai Jums visiem veicas un viss izdodas!

Konkursa “Gada klase“ koordinatore Ineta Bicāla

Par paveikto Vides ministrijas 1. semestra darbā

Vides minstre Diāna Bariņa
Teju, teju klāt Ziemassvētki – prieka, brīnumu un arī pārdomu laiks. Svētki, kad uz mirkli pieklust ikdienas steiga, kad daudzu sirdis atveras labiem darbiem un labām domām. Dāvināšanas, gaišuma un piedošanas laiks, kad varam izpurināt dvēseli un atskatīties uz paveikto. Arī Vides ministrija, jaunā sastāvā, šajā mācību pusgadā ir aktīvi darbojusies. Protams, nav viegli iesākt kaut ko jaunu , taču mēs esam veiksmīgi virzījušies uz priekšu. Esam veiksmīgi uzlabojuši ministrijas konkursa nolikumu – „Gada dežūrklase un dežūrskolotājs”, pilnveidojuši dežūrklašu noteikumus un sekojuši dežūru kārtībai skolā.
Analizējot klašu dežūras, gribētos, lai 2.semestrī skolēni apņemtos būt  pieklājīgāki, cienītu citus, rūpētos parskolas inventāru un saaudzētu to. Katras klases aktivitāte  tiek novērtēta pēc konkursa „Gada dežūrklase ” nolikuma kritērijiem un uz doto brīdi vislielāko aktivitāti dežūrēšanā ir izrādījušas 11.,10. , 9.a, 9.b un 8.a klase. Kopumā skolā ir novēroti vairāki gadījumi, kad ir pārkāpti iekšējās kārtības noteikumi, taču ar šo gadījumu novēršanu veiksmīgi tiek galā paši klašu dežuranti vai lūdzot skolotāju palīdzību, kuri ir atbildīgi par kārtības pārraudzīšanu savos objektos. Paldies skolotājiem, kas regulāri veic savus dežūrpienākumus un vajadzīgajā brīdī sniedz atbalstu skolēniem.
Klašu Vides nodaļu vadītājiem tika doti uzdevumi, kas viņiem bija jāpaveic noteiktajā laikā. Paldies vēlos teikt 10., 8.b, un 5.a klases Vides nodaļas vadītājiem par atsaucību un izteiktajiem priekšlikumiem.

 ziema

Arī Jaunajā gadā Vides ministrija apņemas turpināt veikt savus pienākumus, un galvenais, nodrošināt dežūru kārtību skolā. Novēlu Jums visiem veikt kārtīgi savus pienākumus un neatlaidīgi censties sasniegt savu mērķi.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!