Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 2015. gada 14.decembris–18.decembris

Skolā dežūrē 9.b klase

Pirmdiena, 14. decembris
8.30 Skolas olimpiāde (1.posms) vēsturē 9.un 12.klasēm 215.kab.
10.00 1.a klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
 
Otrdiena, 15. decembris 
12.10 Skolēnu pašpārvaldes Ministru kabineta sanāksme 215.kab.
14.00 Kristīgās mācības interešu izglītības pulciņa „Kompass” pasākums kopā ar vecākiem  „Ziemassvētki- Kristus dzimšanas laiks” 102. kab.
15.00 MP sanāksme 104.kab.
10.00 1.b klases Ziemassvētku pasākums Krustpils pilī
Raiņa un Aspazijas 150.gadadienai veltītā projekta “Rainis un Aspazija. Atrasts tulkojumā!” noslēguma pasākums Rīgā UNESCO ASP ietvaros (A. Lasmane, V. Rulle)
Iesniegumu iesniegšanas pēdējā diena (9., 11., 12. klašu skolēniem) par valsts pārbaudījumu kārtošanu 2015./2016.mācību gadā
 
Trešdiena, 16. decembris
I semestra vērtējumu izlikšana līdz mācību stundu beigām
14.00 „Čaklo roku” pulciņa pasākums ar vecākiem „Rotāsim eglīti” Odzienas filiālē
16.00 4.b klases Ziemassvētku pasākums ar vecākiem 113. kab.
16.30 6.a klases Ziemassvētku pasākums 27. kab.
16.30 – 20.00 5.-8.klašu Ziemassvētku pasākums svinību zālē
Līdz plkst. 15.00 ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un ilze.seipule@png.edu.lv par 5. – 8. klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles)
Līdz plkst. 16.00 ziņu iesniegšana (elektroniski: lana.ivanova@png.edu.lv un ilze.seipule@png.edu.lv par 1.- 4. un 9. – 12. klases skolēniem, kuri būtu apbalvojami par augstiem mācību sasniegumiem (vidējais vērtējums gadā “8” un vairāk balles (vai attiecīgi aprakstoši))

Ceturtdiena, 17. decembris
K.Daktera prēmijas kandidātu izvirzīšanas pēdējā diena
9.00 3.-9.klašu Ziemassvētku pasākums Odzienas filiālē
9.30 1.-4.klašu Ziemassvētku eglītes pasākums svinību zālē
12.00 SMU Ziemassvētku tirdziņš 2. stāva foajē
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 9.b. un 8.a klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
15.00 Konkursa „Gada klase” komisijas sanāksme 310.kab
16.00 6.b klases pasākums „Ziemassvētku sagaidīšana 6.b klasē” 209.kab.
18.00 – 24.00 9.-12.klašu Ziemassvētku pasākums svinību zālē
 
Piektdiena, 18. decembris
Klašu Ziemassvētku pasākumi un liecību izdošana
 
 
01.-18.12.Tematiskā izstāde „Grāmatzīme- dāvana Ziemassvētkos” skolas bibliotēkā