Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Konkurss ,,Zinu, mīlu, pazīstu Latviju” iepriecina!

24. novembra pēcpusdienā skolā, svinību zālē, pulcējās 10 erudītas 5.-8. klašu komandas. Mūs sarūgtināja 6.a klase, kura diemžēl neieradās uz pasākumu. Ikviena komanda bija padomājusi pie savas komandas  noformējumu, moto, vēlējumiem, kas saistīti ar Latviju, jo šie skolēni ieradās piedalīties konkursā ,,Zinu, mīlu, pazīstu Latviju!’’, ko rīkoja skolēnu pašpārvaldes izglītības ministrija.

Pirmajā uzdevumā komandas gan grieza, gan tina, gan sasprauda – radošajā uzdevumā ieraudzījām Latvijai simboliskās 3 zvaigznes, latvju zīmes, pat Pēterbaznīcas torni – tas viss tika veidots no āboliem, izmantojot dažus palīgmateriālus. Iepazinuši darbiņus, gatavojāmies nākamajam uzdevumam – Latvijā ievērojamu cilvēku atpazīšanai. Skolēni aktīvi minēja cilvēkus – gan aktierus, gan sportistus, gan literātus u.c. Turpinājumā atsvaidzinājām zināšanas par Latvijas administratīvajiem novadiem – komandas izlozēja 3 skaitļus – novadus, kuri  bija jāatzīmē kartē. Dažām komandām uzsmaidīja veiksme, jo bija jāatzīmē kartē Pļaviņu novads vai mūsu novada ‘’kaimiņi’’. Atkārtojuši ģeogrāfijas zināšanas, konkursu noslēdzām ar dažādiem jautājumiem par Latviju. Mums prieks, ka komandas bija tik acīgas, ievērojot mazas kļūdas visiem zināmos faktos – jauki, ka visas komandas atzīmēja pareizo variantu jautājumā par Latvijas Republikas proklamēšanas dienu, kā arī citiem jautājumiem.

Apkopojot rezultātus, secinājām, ka mūsu pamatskolēni vienlīdz labi  orientējas faktos un notikumos, kas saistīti ar mūsu valsti, jo komandas vienu no otras šķir pat tikai nieka 0,5 punkti! Prieks arī par pašiem jaunākajiem – 5.klašu pārstāvjiem, kas turējās līdzi vecāko klašu skolēniem. Sīvā konkurencē pirmo vietu ieguva komanda “Superlatvieši” no 8.a, bet ar pavisam nelielu punktu starpību 2.vietā ierindojās 6.b klases komanda “Mildas”, ko gribu arī uzteikt par skaistu un atbilstošu komandas noformējumu. 3.vietu izcīnīja “Latvju sniegpārsliņas” no 7.b. Saņēmuši pateicības un diplomus, pirmo 3 vietu ieguvēji bija godam nopelnījuši noderīgas dāvaniņas ar mūsu novada simboliku.

Vēlos teikt lielu paldies par palīdzību savai vietniecei Jogitai Kiseļevai, kā arī izglītības ministrijas skolotājai – konsultantei Veltai Rullei par padomiem konkursa izveidē un direktores vietniecei izglītības jomā audzināšanas darbā Ivetai Krastiņai par palīdzību konkursa norisē. Ceram, ka jūs, pamatskolēni, uzzinājāt ko noderīgu šajā konkursā. Uz  tikšanos  jau 2.semestrī konkursos “Erudīts”, kuros  vēlu tikpat labus panākumus!

Izglītības ministre I.Skrabutena

IMG_0528 IMG_0537
IMG_0534 IMG_0541 IMG_0545