Paviu novada imnzija - skolas ka

Pļaviņu novada ģimnāzija

skola, kurā dators ir tavs draugs

Paviu novada imnzija - logo

Darba plāns 23.novembris – 28. novembris

Skolā dežūrē 11. klase

 

Pirmdiena, 23.novembris
10.-12.klašu skolēnu tikšanās ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētāju G.Žildi
Always programmas nodarbība „Starp mums, meitenēm” 6.a, b klases meitenēm 5.māc.st. 215.kab.
 
Otrdiena, 24.novembris 
10.00 Administrācijas sēde 110.kab.
12.10 Noformētāju sanāksme 215.kab.
14.15. Skolēnu pašpārvaldes izglītības ministrijas konkurss „Zinu, mīlu, pazīstu Latviju!” svinību zālē
15.00 Metodisko komisiju sanāksmes
 
Trešdiena, 25.novembris
12.15 Skolēnu pašpārvaldes MK sanāksme 215.kab.
Konkurss „Pēda” 9.a,b klasei
Vācu valodas olimpiādes 2. posms 10.-12. klasei I.Gaiša Kokneses vidusskolā (D.Bariņa, R.Jakovļeva)
Kursi bērnu tiesību aizsardzības jautājumos Jēkabpilī (D.Vēvere)
 
Ceturtdiena, 26.novembris
12.15 Dežūru pieņemšana – nodošana 310.kab. (piedalās 11. un 10. klašu virsdežuranti, klašu audzinātāji)
Aizkraukles novada sporta skolas reģionālās sacensības basketbolā
17.00  7.a klases vecāku sapulce 306.kab.
“Pedagogu digitālā pratība mūsdienīgai pedagoģijai, mācību metodikai un didaktikai” Rīgā (L.Ivanova)
Latviešu valodas un literatūras skolotāju asociācijas rīkotais Dzejnieku gada noslēguma sarīkojums “Lai gals top sākums” (V.Rulle, A.Lasmane, D.Bariņa)
Latviešu valodas (mazākumtautību IP) 32.valsts olimpiādes 3.posma 1.kārta Rīgā (S.Stučka)
Seminārs „Mūsdienīga un atbilstoša mācību procesa īstenošana izglītojamiem ar attīstības traucējumiem” Kokneses IAC (E.Valdberga, Dz.Vanaga, R.Pole)
 
Piektdiena, 27.novembris
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) organizētais vienas dienas brīdinājuma streiks
 
22.11.-28.11. Starptautiskie vācu valodas skolotāju kursi Lībekā (Vācija) (I.Seipule)
23.-30.11.Tematiskā izstāde „Vēstures lappuses, vēsturiskos romānos”
Skolas basketbola turnīrs 9.-12.klašu grupā
28.11. Šaha pulciņa organizētais turnīrs  „Ciemos pie vecmeistara V.Delika”